Bragban

Bragban byla průmyslová planeta v soustavě Charnix Pleniet, druhá od centrálního slunce. Měla optimální gravitaci a příjemné klima, ale staletí průmyslové aktivity se nesmazatelně podepsaly na kvalitě ovzduší, takže tam občas pro smog nebylo doporučeno vycházet. Poměr oceánů a souše byl přesně 1:1, nejvyšší hora se nad mořem tyčila jen 663 metrů a vyrostlo na ní administrativní centrum celé soustavy, z nějž bylo i při smogu možno pozorovat celý přilehlý kontinent.

Historie

Planeta byla poprvé osídlena v roce 447 BBY, a to souběžně se zbývajícími dvěma obyvatelnými planetami soustavy. Ačkoliv byl Bragban na suroviny relativně chudý, měl ideální gravitaci i podnebí, a tak tam brzy vyrostlo administrativní centrum soustavy a později celé volné federace. Ze zbývajících dvou planet se tam dovážely jak nerostné zdroje, což podpořilo růst průmyslu, tak potraviny a svět jakožto kapitol federace rychle bohatl. Bylo ale dobrým zvykem, že obyvatelé Bragbanu stráví v mládí několik let prací na ostatních planetách federace, a naopak vysloužilá dělnická třída mohla vždy počítat s pohodlným důchodem na Bragbanu. Životní úroveň tam rostla, znečištění zrovna tak a po roce 50 BBY už nebyly výjimkou měsíce, během nichž do ulic pro samý smog ani jednou nezasvítilo slunce.
Od roku 40 BBY se vztahy mezi jednotlivými planetami začaly rapidně zhoršovat, a to jako následek machinací Skwee-Roo Taltapese, který potřeboval zvýšit odbyt svých zbrojovek. Podplatil několik členů místní vlády, aby upravili podmínky vybírání důchodu, federaci tím destabilizoval a pak už jenom sledoval, jak roste nedůvěra partnerských planet vůči Bragbanu a v důsledku ekonomických reforem rovněž kriminalita.
V roce 34 BBY tam vypukla otevřená občanská válka, které si všimli až na Coruscantu a kterou přiletěli ukončit dva mistři Jedi se svými padawany. Mistra Denyzze a jeho padawan Algernnon de Bray však ještě před začátkem vyjednávání zradil jeden z místních, byli pronásledováni Beleniho gangem a v závěru pronásledování došlo ke zničení jedné z továrních hal, v jejíchž troskách Algernnon domněle zemřela. Ani druhé skupině se nezadařilo, vláda je odmítla s tím, že občanská válka je interní záležitostí, do které nemá Republika co strkat nos, a byli vyhoštěni.
Občanská válka tak trvala celých sedm let,1 na bojišti se tam vystřídal nespočet žoldáků včetně Rocca a Jango Fetta, a skončila až v roce 27 BBY vítězstvím Bragbanu nad svými dvěma bývalými spojenci. Federace byla nahrazena jednotnou vládou, životní úroveň se zvedla na úkor podrobených světů a byl klid.
Války klonů se planetě vyhnuly, nástup Impéria ji nijak zásadně nezasáhl a poslední škody z občanské války byly napraveny už kolem roku 15 BBY. Průmysl se v té době soustředil převážně na výrobu zbraní, díky čemuž se o planetu začalo víc zajímat Impérium a přidělilo tam i jednu malou posádku, aby dohlížela na dodávání zbraní těm správným lidem. Přítomnost vojáků Impéria s sebou pak přinesla rostoucí nespokojenost obyvatelstva a v roce 3 BBY tam vznikla malá buňka povstání, kterou krátce po bitvě o Yavin školil Max Lenico z Křupkového odboje.
Příležitostně tam došlo k přepadu konvoje zbraní, které se pak dostaly do rukou aliance, ale nikdy nedošlo k ničemu dost velkému na to, aby se Impériu vyplatilo tam posílat křižník.

Rodáci

  • Beleni
  • Patrick a Martha Laine, adoptivní rodiče Siena
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License