Bragban

Bragban byla průmyslová planeta v soustavě Charnix Pleniet.

Historie

V roce 34 BBY tam vypukla občanská válka, kterou svými machinacemi vyvolal Skwee-Roo Taltapes a kterou přišel ukončit blíže neurčený počet rytířů Jedi. Dva z nich, mistra Denyzze a jeho padawan Algernnon de Bray, zradil někdo z místních obyvatel a byli pronásledováni Beleniho gangem. V závěru pronásledování byla zničena výrobní hala jedné z továren, ale do začátku války klonů se ji podařilo opravit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License