Boyarr

Boyarr byl Wookiee z Kwookrrru, veterán zubatých válek.

Historie

Boyarr se narodil roku 652 BBY v horské dědině, kde už odmala pomáhal se stavením a staráním se o zvířata. Protože byla okolní divočina poměrně nebezpečná a ani Kwookrrru se nevyhýbaly trandoshanské nájezdy, naučil se slušně střílet a Trandoshany nesnášet.
Roku 360 BBY se připojil k bojům v zubatých válkách a neodpočinul si až do jejich úplného konce. V posledních dnech války přišel o obě nohy, když šlápnul na minu, a domů se vrátil jako válečný invalida a hrdina. Odmítl státní příspěvek na protézy a raději dostal trafiku, ve které prodával tabák, lihoviny a čtení. Tam si za nějaký čas na protézy vydělal sám a byl připraven vyrazit opět do akce, pokud by ještěráci zase začali dělat binec. Válka ho dost poznamenala, takže měl problém najít si nějakou družku a podařilo se mu to až roku 100 BBY. Měl s ní jedno dítě, dceru. Když vyrostla, odstěhovala se na Talus, manželka zemřela stářím roku 32 BBY.
Zprávy o zradě klonů roku 19 BBY k němu došly až když bylo po všem a Impérium vládlo galaxii. Tušil, že si pro něj dřív nebo později přijdou, ale skoro rok úspěšně unikal a než se ho Trandoshanům podařilo zajmout a poslat do imperiálního pracovního tábora, postřílel jich devět a desátý podlehl následkům zranění v nemocnici o tři dny později.
Sice se zdálo, že každým dnem umře, ale makal jako šroub a díky tomu se dožil toho, že ho roku 14 BBY osvobodil Šošonský král. Boyarr se mu za to odvděčil tím, že mu pověděl o základně z období zubatých válek, která byla schovaná v mlhovině Tyyyn. Ta se pak stala základnou kashyyyckého odboje právě pod vedením Šošonského krále a dokonce pak nesla jeho jméno. Boyarr se pak snažil dostat ještě do akce, ale byl na to opravdu už moc starý, a tak aspoň cvičil rekruty.
Než ho stihla postihnout senilita či jiný smutný neduh stáří, zemřel roku 9 BBY ve spánku. Jeho odkaz ale žil dál, neboť toho pro odboj udělal mnoho a připomínali si jej minimálně do roku 1 ABY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License