Borvo the Hutt

Borvo byl Hutt z Nal Hutta, který většinu svého života strávil na Naboo. Ačkoliv to byl značně majetný Hutt, dokázal si vážit schopných poddaných a nebyl na ně tak krutý jako někteří jiní. Měl značné konexe na další Hutty, mimo jiné na Grombu a na Odullu, se kterou nějaký čas plánoval potomka.

Během invaze Obchodní federace v roce 32 BBY na oko podporoval odboj královských jednotek, ale ve skutečnosti spolupracoval s Neimodiany a po bitvě o Naboo byl nucen opustit svou základnu a na nějakou dobu se z planety stáhnout na domovskou Nal Hutta. Ještě před vypuknutím války klonů se však vrátil, založil novou operační základnu ve městě Moenia a právě tam ho našel Wyrrgy, který od něj pro tajnou enklávu mistra Champbaccy kupoval Jubilee a další tři stíhače N-1.

V roce 12 BBY dopadla inkvizice na Naboo hledanou rytířku Jedi Fosh Linn, která se pokoušela z planety uprchnout v jedné ze stíhaček z Borvovy staré základny. Hutt nelenil, umožnil jí útěk a zinscenoval její smrt, načež ji naverboval do své organizace.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License