Borvo the Hutt

Borvo byl Hutt z Nal Hutta, který většinu svého života strávil na Naboo. Ačkoliv to byl značně majetný Hutt, dokázal si vážit schopných poddaných a nebyl na ně tak krutý jako někteří jiní. Měl značné konexe na další Hutty, mimo jiné na Grombu a na Odullu, se kterou nějaký čas plánoval potomka.

Historie

Během invaze Obchodní federace v roce 32 BBY na oko podporoval odboj královských jednotek, ale ve skutečnosti spolupracoval s Neimodiany a po bitvě o Naboo byl nucen svou základnu opustit. Na nějakou dobu se z planety stáhl na domovskou Nal Hutta a snažil se prorazit na Nar Shaddaa, kde získal několik kontaktů včetně Barko Suky. Ještě před vypuknutím války klonů se však vrátil na příjemnější Naboo, založil novou operační základnu ve městě Moenia a právě tam ho našel Wyrrgy, který od něj pro tajnou enklávu mistra Champbaccy kupoval Jubilee a další tři stíhače N-1.
V roce 12 BBY dopadla inkvizice na Naboo hledanou rytířku Jedi Fosh Linn, která se pokoušela z planety uprchnout v jedné ze stíhaček z Borvovy staré základny. Hutt nelenil, poslal po její stopě svého tehdejšího zaměstnance Kervala a po jejím osvobození jí pomohl zinscenoval smrt, načež ji naverboval do své organizace.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License