borovička

Borovička byla ovocná pálenka vyráběná kvašením a následnou destilací dužnatých šištiček některých druhů jehličnatých keřů, především jalovců. Chutí se podobala ginu, ale vyráběla se ředěním jalovcového destilátu, nikoliv destilováním řepného lihu se směsí jalovcového oleje. Po většinu historie platila za méně kvalitní alkohol, ovšem ne moc zaslouženě a případy, kdy po ní někdo neúměrně zvracel nebo oslepl byly vyloženě ojedinělé.

Historie

Princip výroby borovičky byl objeven v roce 3890 BBY, a to nezávisle na sobě jak na Kwookrrru, tak na Talusu. Pro mnohé odborníky se tak stala prvním alkoholem, který šel použít jako příklad konvergentní evoluce.
Na obou planetách se v následujících tisíciletích pálení borovičky rozmohlo natolik, že ho tam provozoval prakticky každý, a k soupeření pak docházelo nejen mezi paliči z různých planet, ale také mezi paliči ze sousedních salaší a hospodářství. K vyhlášení války ale nikdy nedošlo, ač to mnozí prorokovali celá staletí.
Ačkoliv si díky značnému počtu amatérských paličů vysloužila pověst alkoholu, po němž je lepší si preventivně vzít protijed na metanol, těšila se na svých domovských světech velké popularitě. Po nástupu Impéria a zotročení Kwookrrru došlo k prudkému poklesu produkce, ale taluští toho nijak nevyužili a spíš moc neprovokovali, aby jim náhodou Impérium jejich národní poklad nezdanilo nebo dokonce nezakázalo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License