Blue Boyz

Blue Boyz bylo obecné označení pro skupinu na Sílu citlivých Chissů, kteří sloužili Inkvizici pod sekcí v Neznámých regionech.
Nic moc se o nich nevědělo, jen že byli početní, schopní základní manipulace se Silou a vedení k fanatické oddanosti a boji beze strachu ze smrti.
Na první pohled nebyli úplně zdraví, nejspíše trpěli nemocemi z ozáření a rakovinou krve.

Historie

První setkání s Blue Boyz proběhlo 27. 8. 0 ABY na Karafutu, kde jich dvacet přiletělo na žádost Algernnon de Bray II bránit Citadelu. Všichni byli hned následující den zabiti Roccem, Chlouppkem nebo asteroidem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License