blecherovka

Blecherovka byl bylinný likér Chadra-fanů z Jereku. Vyráběl se dle tajného receptu z vyvážené směsi halofilních bylin, koření, blech a čtyřiceti procent velejemného lihu, do všeobecného povědomí se dostal zejména díky expanzi lihovaru Ch&Ch a prokazatelně pomáhal tlumit symptomy šedého zákalu.

Historie

Recept vymyslel jeden z praotců chadra-faní komunity na Jereku v roce 1807 BBY a až do doby krátce před bitvou o Yavin bylo možné likér ochutnat pouze tam a pouze v malém množství, neboť byl vyráběn na jedné z opuštěných plošin a nebylo na něj mnoho surovin.
V době přesunu Chadra-fanů, bylin a blech na Oarlig byla strážcem tajemství Kashym, která se pokoušela v nové domovině výrobu blecherovky trochu rozšířit, ovšem měla spoustu práce s donášením drbů a pečováním o rodinu, a tak se jí to příliš nedařilo. Nabídla však nápoj Champbaccovi, Chlouppkovi a dalším návštěvníkům, kteří 16. 10. dorazili do Kančího hnízda, a protože chlupáčům tuze chutnal a v bitvě o Karafuto se náramně osvědčil, chtěli ho přirozeně víc. Kashym jim prozradila polovinu receptu a byla obratem zaměstnána v pivovaru Kanec, který koupili a rozšířili, a měla tam za úkol právě výrobu blecherovky ve větším množství.
Začátkem roku 1 ABY již byla vyvážena společně s dalšími produkty lihovaru, nejprve do Huttského prostoru, později i na území Impéria.
V dubnu roku 1 ABY byl do roztoku bacty a blecherovky naložen vážně raněný Kody-Kann Tonewy a důležitou roli sehrála i později, při otevírání Chrámu bezedného kalichu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License