Blaster Babes

Blaster Babes byla skupina feministických lovkyň. Většinou působily na Nar Shaddaa.

Historie

Zhruba v polovině roku 0 ABY se podívaly na Okamar, kam je poslal Deek. Měly zachránit jeho známého, ale povedlo se jim to až poté, co dorazila další skupina dobrodruhů.

Členové:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License