Black Messa

Black Messa byl imperiální křižník třídy Immobilizer-418.

Historie

Dokončen byl roku 10 BBY v loděnicích na Kuatu a okamžitě se stal jednou z lodí přidělených do flotily admirálky Engels. Pod jejím velením byl pro svou schopnost tahat lodě z hyperprostoru používán téměř nepřetržitě, a to při namátkové kontrole obchodních cest. Několikrát byl i napaden, ale vždy ho bránily silnější lodě a nikdy nepřišel k větší újmě.
V roce 4 BBY ho Frau poskytla Rodennyelu Tonewy, který měl v plánu získat pro jejich společné snažení jeden mocný artefakt nacházející se v Neznámých regionech.
Dne 3. 3. ho Rody společně s ISD Playboy úspěšně provedl mlhovinou a zaútočil na planetu Atalay. Zatímco Playboy vypustil všechny stíhače a zaútočil, Black Messa se držel dál a měl hlavně bránit obráncům v ústupu. Protože ale do hry vstoupily klonové posily na křižnících Bosphor a Dardanella, musel taky přiložit děla k dílu a byl stejně jako Playboy zasažen soustředěnou palbou staré republikové techniky. Obě lodě se zřítily na povrch planety, odkud je už nikdy nikdo nevyzvedl.
Přeživší členové posádky pak na planetě setrvale působili potíže a stali se mocným nástrojem pro Roxe.
Když se Frau delší dobu nedařilo s Black Messa spojit, prohlásila ho za pohřešovaný v důsledku chyby ve výpočtu hyperskoku, aby zametla stopy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License