Black Messa

Black Messa byl imperiální interdikční křižník, se kterým Rodennyel Tonewy v roce 4 BBY zaútočil na Atalay. Loď se společně s ISD Playboy dostala skrz mlhovinu, ale v následné bitvě byly obě těžce poškozeny a zřítily se na planetu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License