Black Frontier

Black Frontier byl hvězdný destruktor třídy Imperial I.

Historie

Black Frontier byl krátce po dokončení v docích na Kuatu pověřen hlídkováním na hranici Neznámých regionů, což mu vydrželo několik let a služba na něm patřila k těm oblíbenějším.
Pár dní po zničení Hvězdy smrti, 9. 3. 0 ABY, zachytil neregistrované plavidlo, které se pokoušelo identifikovat kódy lorda Tonewyho, ale ty již byly propadlé. Podle platného protokolu zadržel kapitán plavidlo tažným paprskem a pokusil se prověřit oba pasažéry.
Zvrtlo se to v malý incident, při němž se z jednoho z nich vyklubal povstalec, který světelným mečem posekal pár členů posádky a nakonec byl zabit. Lord Tonewy byl následně propuštěn a nasměrován na New Regime, odkud měl pokračovat na Mustafar.
Krátce po odletu lorda Tonewyho se na inspekci dostavila admirálka Engels, která převzala všechny záznamy z incidentu i světelný meč a současně její technici zkontrolovali stav lodi a všech systémů. Po jejich odletu se měl Black Frontier krátkým skokem přesunout na další stanoviště, ale díky poškození hyperpohonu inspekčními techniky se loď nevyhnula černé díře v cestě a nenávratně zmizela za horizontem událostí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License