bizonomut

Bizonomut byl druh mohutného přežvýkavce z Kashyyyku. Šlo o společenské býložravé zvíře, které ve velkých stádech migrovalo po pláních a dokázalo se díky tomu v kombinaci s mohutnými kly úspěšně bránit i větším predátorům. Bizonomuti neměli příliš dobrý zrak, ale zato disponovali citlivým čichem,1 aby mohli snáze identifikovat jedlé traviny a vycítit přítomnost predátorů. Jejich srst byla většinou hnědá, maso chutné, mléko výživné.

Historie

Bizonomuti se vyvinuli na západní části kashyyyckého kontinentu a ve zlaté éře se jich po tamních řídce zalesněných pláních proháněly statisíce. Východní hranici jejich výskytu představovala řeka Vrtava, kterou nedokázali přeplavat, na severu bylo jejich teritorium ohraničeno chladným pásmem permafrostu, kde se neměli čím živit, a jejich proklouznutí kolem Lurkooro bránila tamní populace prasovlků, kteří si s nimi v Zemi stínů dokázali snadno poradit.
Pro Wookie z kmene praotce Manitooa představovali bizonomuti hlavní zdroj obživy a každý ulovený jedinec byl zpracován do poslední štětinky. Většina stanů ve Wigwamburgu byla vyrobena z bizonomutích kůží. Lovci pak migrovali společně se stády a i díky tomu měli dlouho odpor k zakládání měst.
Na konci sedmého tisíciletí se královně Shoshawně podařilo bizonomuty částečně domestikovat, což značně usnadnilo živobytí jejím poddaným. Hlava přežvýkavce se díky tomu dostala do erbu jejího rodu. V následujících stoletích a tisíciletích došlo k dalšímu ochočování těchto tvorů a Wookiové je pak využívali nejen k jízdě, ale zkusmo i jako zdroj mléka na bryyynzu.
Poté, co se Kashyyyk stal členským světem Republiky, význam chovu bizonomutů díky technologickému pokroku upadal, ale nadále se mu věnovalo několik zájemců a ve volné přírodě jich bylo taky pořád dost. S příchodem imperiálních okupantů se jízdní bizonomuti tuze hodili všem uprchlíkům z měst a později je při akcích na planetě používal i místní odboj.
Poslední památnou akcí, během níž se jezdci na bizonomutech společně s katarními dragouny a terentatekem vrhli do boje, bylo osvobozování Tábora 52 v roce 0 ABY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License