Bitva o planetu Atalay

Bitva o planetu Atalay: 3.-4. 3. 4 BBY
Kdo se zúčastnil: Chlouppek, Kody-Kann Tonewy, Rodennyel Tonewy, Wyrrgy, Deek, Regid, Asyrk Aatashu, Scary, Najib Azhob Orgib, Voh-Jin Sanseator Misto
Místo určení: Neznámé regiony, někde mezi Ilumem a Rakata Prime, Atalay

Stručný děj

Rody dokázal pomocí Síly úspěšně provést své dva křižníky, ISD Playboy a Interdiktor Black Messa, skrz mlhovinu. Využil informace, že skupina byla zajata na Idigaro a měl za to, že odpor tak bude marný a mrzký. Scary zorganizoval obranu z místních dobrovolníků a velel celé operaci z velitelského stanu uvnitř chrámu.
Najib navlékl prototyp BOOBS a Deek dal dohromady osm letuschopných stíhaček. Rody s útokem vyčkával, což umožnilo obráncům připravit se na útok a také volat o pomoc.

3. 3. 4 BBY

10:43 Asyrk, Regid a Voh-Jin se vyloupli z hyperprostoru před mlhovinou.
10:51 Voh-Jin prolětěl mlhovinou a mezi nimi a planetou jim stály oba křižníky, které začaly pálit.
10:52 Asyrk jako kopilot vypočetl souřadnice minihyperskoku a odpálíl to. Ocitli se za zády křižníků a sestoupili atmosférou k hlavnímu chrámu.
10:55 Setkání s Najibem a rozdělení rolí. Asyrk běžel za Deekem obsadit jednu ze stíhaček. Regid s Voh-Jinem zůstali s Najibem a ostatními obránci.
13:13 Rody dal rozkaz svým jednotkám k útoku.

4. 3. 4 BBY

03:40 Venator s Acclamatorm se vylouply před mlhovinou.
03:55 Navigováni Chlouppkem a Kodym proletěli a okamžitě zaútočili na nic netušící Imperiály.
04:06 Wyrrgy s Kodym vedli výsadek, který měl pomoct obráncům. Chlouppek vedl jednu z perutí, která jim dělala vzdušnou podporu.
04:38 Několik TIE stihačů se Chlouppkvi nalepily za záda.
04:47 Dostal zásah, ale před zřícením vyskočil ze stihačky nad jedím z AT-AT.
04:49 Chlouppek v zrekvírovaném AT-AT začal kropit imperiální pozice ze zadu.
05:13 Vesmírná bitva pokračovala, Venator byl cílem obou imperiálních křižníků a těžce požkozený začal klesat k zemi. Díky sousteděné palbě a podpoře SPHA tanků se jim ale podařilo kriticky poškodit jak Playboye, tak Black Messa.
05:20 Všechny tři křižníky se zřítily na povrch planety.
05:31 Rody sledujíc obrat a pravděpodobnou porážku, začal propadat beznaději. Nebyl schopný se dostat ke Zřídlu, a tak se rozhodl, že celou planetu Atalay pošle k čertu. Díky vědomostem Strážce Vědění věděl, že každý z dvou měsíců obíhajících planetu má chrám zasvěcený jedné straně Síly. Srdci těchto chrámů byly obrovské kyberkrystaly, jejichž zničení by mělo kataklyzmické účinky jak na planetu, tak nejspíš na celou soustavu.
05:40 Scary zachytil na radaru jeho loď jak vzlétala z planety a upozornil na to ostatní. Tušili, kam měl namířeno, a tak se rozdělili, aby ho polapili. Kody prosil ostatní, aby v případě střetu Rodyho pokud možno nezabíjeli.
05:55 Kody s Voh-Jinem dorazili k temnému chrámu, ale šli pozdě. Obrovský červený kyber krystal, který byl srdcem chrámu, byl zničen.
05:56 Chlouppek s Asyrkem, kteří letěli ke světlému chrámu přišli včas.
06:00 Rody se pokusil zničit světlý kyber krystal, ale Asyrk byl schopný Silově zničení zabránit.
06:01 Chlouppek se pustil do duelu s Rodym.
06:08 Rody byl poražen.

Bitva skončila, Rody byl zajat, imperiální jednotky také nebo uprchly do lesů.
Skupina začala s počítáním padlých a ošetřováním raněných a odklízením škod. Bylo jisté, že budou muset zkázu, kterou způsobily, napravit.
Kody se svěřil ostatním se svým plánem dát bratrovi ještě jednu šanci, pomoct mu najít cestu zpět na světlo. Vzal bratra na jednu z volných lodí, s Najibem vytvořili komunikační kanál, který mohl v případě nutnosti použít a spojit se s nimi a odletěl s bratrem do Neznámých regionů.

Následky

Zřídlo přestalo fungovat, kvůli zničenému krystalu na jednom měsíci začalo docházet k nepředvídatelným přírodním úkazům a katastrofám. Ti co zůstali na Atalay se pokoušeli postavit místní obyvatele na vlastní nohy a zajistit imperiály, kteří unikly do lesů.
Kody s Rodym odletěli hluboko do Neznámých regionů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License