Bitva o planetu Atalay

Bitva o planetu Atalay: 3.-4. 3. 4 BBY
Kdo se zúčastnil: Asyrk Aatashu, Deek, Chlouppek, Kody-Kann Tonewy, Najib Azhob Orgib, Pája, Regid, Rodennyel Tonewy, Scary, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy
Místo určení: Neznámé regiony, planeta Atalay

Úvod do děje

Rodennyel Tonewy, inkvizitor bažící po moci Zřídla, dokázal pomocí Síly úspěšně provést své dva křižníky, ISD Playboy a interdiktor Black Messa, skrz mlhovinu a zahájil obléhání planety. Využil informace, že skupina byla nedávno zajata na Idigaro, a měl za to, že odpor tak bude marný a mrzký. Scary zorganizoval obranu z místních dobrovolníků a velel celé operaci z velitelského stanu uvnitř chrámu v Údolí Ilien.
Najib navlékl prototyp BOOBS a Deek dal dohromady osm letuschopných stíhaček. Rody s útokem vyčkával, což dalo obráncům čas na přípravu a také stihli zavolat o pomoc.

Detaily

3. 3. 4 BBY

10:43 Asyrk, Regid a Voh-Jin se na Růžovém sršni vyloupli z hyperprostoru před mlhovinou.
10:51 Voh-Jin proletěl mlhovinou a mezi nimi a planetou stály oba křižníky, které začaly pálit.
10:52 Asyrk jako kopilot vypočetl souřadnice mikrohyperskoku a odpálil to. Ocitli se za zády křižníků a sestoupili atmosférou k hlavnímu chrámu.
10:55 Setkání s Najibem a rozdělení rolí. Asyrk běžel obsadit jednu ze stíhaček, Deek nastartoval Destiny. Regid s Voh-Jinem zůstali s Najibem a ostatními obránci.
13:13 Rody dal svým jednotkám rozkaz k útoku.
13:35 Stíhačky z imperiálních křižníků narazily na odpor Destiny, Růžového sršně a domácích strojů.
13:59 Obránci odrazili dorážející stíhačky, ale Destiny byla těžce poškozena a zřítila se na povrch planety. Růžový sršeň z ní včas zachránil nezraněného Deeka, ostatní se připravovali na druhou vlnu. Imperiálové vyčkávali.

4. 3. 4 BBY

03:40 Před mlhovinou se z hyperprostoru vyloupl Bílý tesák a těsně za ním dva křižníky z klonových válek, venator Bosphor a acclamator Dardanella, oba plné klonů, které na svou stranu nedávno získali Kody s Wyrrgym a Chlouppkem.
03:55 Navigovány Chlouppkem a Kodym proletěly křižníky těsně za Bílým tesákem mlhovinou a okamžitě zaútočily na nic netušící imperiály.
03:57 Bílý tesák přistál na acclamatoru, protože nebyl způsobilý k zapojení do bitvy, a jeho posádce tam bylo přiděleno několik jednotek klonů.
04:06 Wyrrgy s Kodym vedli výsadek, který měl pomoct obráncům na povrchu. Paralelně s nimi odstartoval Pája a ve své LAAT/c začal s rozvážkou AT-TE. Chlouppek vedl jednu z perutí V-19, která jim poskytovala vzdušnou podporu.
04:38 Několik TIE stíhačů se Chlouppkovi nalepilo za záda.
04:47 Dostal zásah, ale před zřícením vyskočil ze stíhačky nad jedním z AT-AT.
04:49 Chlouppek ve zrekvírovaném AT-AT začal kropit imperiální pozice zezadu.
05:13 Vesmírná bitva pokračovala, Bosphor byl cílem palby obou imperiálních křižníků a těžce poškozený začal klesat k zemi. Díky soustředěné palbě a podpoře SPHA tanků se jim ale podařilo kriticky poškodit jak Playboye, tak Black Messa.
05:20 Všechny tři křižníky se zřítily na povrch planety, na orbitě zůstávala pouze nepoškozená Dardanella.
05:31 Rody, sleduje obrat a pravděpodobnou porážku, začal propadat beznaději. Nebyl schopný se dostat ke Zřídlu, a tak se rozhodl, že celou planetu Atalay pošle k čertu. Díky vědomostem Strážce vědění věděl, že každý z dvou měsíců obíhajících planetu má chrám zasvěcený jedné straně Síly. Srdci těchto chrámů byly obrovské krystaly kyber, jejichž zničení by mělo kataklyzmické účinky jak na planetu, tak nejspíš na celou soustavu.
05:40 Scary zachytil na radaru jeho raketoplán, jak vzlétá z planety, a upozornil na to ostatní. Tušili, kam má namířeno, a tak se rozdělili, aby ho polapili. Kody prosil ostatní, aby v případě střetu Rodyho pokud možno nezabíjeli.
05:55 Kody s Voh-Jinem dorazili na Růžovém sršni k temnému chrámu, ale šli pozdě. Obrovský červený kyber krystal, který byl srdcem chrámu, byl zničen.
05:56 Chlouppek s Asyrkem, kteří letěli republikovým raketoplánem ke světlému chrámu, přišli včas.
06:00 Rody se pokusil zničit světlý kyber krystal, ale Asyrk byl schopný Silově zničení zabránit.
06:01 Chlouppek se pustil do duelu s Rodym.
06:08 Rody byl poražen.

Bitva skončila, Rody byl zajat, imperiální jednotky se buď vzdaly také, nebo uprchly do lesů. Starý acclamator přistál vedle zříceného venatoru a jeho posádka pomáhala s vyprošťováním svých přeživších kolegů, načež se rozhodli na místě přistání založit město.
Skupina začala s počítáním padlých a ošetřováním raněných a odklízením škod. Bylo jisté, že budou muset zkázu, kterou způsobili, napravit.
Kody se svěřil ostatním se svým plánem dát bratrovi ještě jednu šanci a pomoct mu najít cestu zpět na světlo. Vzal bratra na jednu z volných lodí, s Najibem vytvořili komunikační kanál, který mohl v případě nutnosti použít a spojit se s nimi, a odletěl s bratrem z Neznámých regionů do regionů ještě neznámějších.

Následky

Zřídlo přestalo fungovat, kvůli zničenému krystalu na jednom měsíci začalo docházet k nepředvídatelným přírodním úkazům a katastrofám. Ti, co zůstali na Atalay, se pokoušeli postavit místní obyvatele na vlastní nohy a zajistit imperiály, kteří unikli do lesů, ovšem moc se jim to nedařilo.
Wyrrgy mohl následující čtyři roky nerušeně prolézat archivy řádu Atalay, Kody s Rodym odletěli hlouběji do Neznámých regionů, Frau Engels musela vymyslet, jak vysvětlí ztrátu dvou svých lodí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License