Bimmisaari

Bimmisaari byla hustě zalesněná planeta v sektoru Halla ve Středním pásu. Tamní klima bylo mírné, rostly tam pohyblivé stromy a hlavním městem bylo Glastro.

Historie

Planeta byla kolonizována kolem roku 2000 BBY, ale už předtím se tam vyvinula domorodá rasa mírumilovných Bimmů. S kolonisty vycházeli výborně a planeta se stala nejen součástí Republiky se zastoupením v Senátu, ale také kulturně vyspělým sektorovým kapitolem.
V posledních dekádách Republiky se planetu pokusili ekonomicky anektovat Huttové z nedalekého Huttského prostoru, ale předběhla je válka klonů, během níž se Bimmisaari nacházelo v separatistickém prostoru. Zůstalo ale neutrální a přijímalo uprchlíky.
Po nástupu Impéria byla planeta pro svou polohu a relativní vyspělost zvolena jako ideální k vybudování regionálního velitelství, čemuž se Bimmové podvolili a nebylo třeba je vojensky přemlouvat. Planeta tak byla i nadále jedním z důležitějších obchodních uzlů v oblasti a těšila se i vyšší míře svobody a zájmu turistů. Vojenská přítomnost byla i nadále minimální a pověřený moff se soustředil hlavně na okolí, kde koordinoval zátahy na případné povstalce.
12. 5. si tam zablbly Banana Brannigan, Emily a Štěkna.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License