Bhushovo kopí

Bhushovo kopí byla zločinecká organizace Vardaka Humbertona. Byla mobilní, přizpůsobivá a extrémně oportunistická, ale také relativně malá, v dobách největšího rozmachu dvanáctičlenná. Její jméno odkazovalo na zbraň Vardakova oblíbeného komiksového zloducha, po galaxii se přesouvala na palubě malého frachťáku, který si ani nezasloužil jméno.

Historie

Vardak Humberton se pro založení vlastní zločinecké bandy rozhodl v roce 48 BBY, kdy se rozhádal se svými bývalými kumpány, kteří dle jeho názoru dostatečně nespolupracovali. Než od nich odešel, prorokoval, že si založí skupinu svou, která bude mnohem semknutější, rodinnější a úspěšnější, a skutečně se mu to povedlo.1 V raných fázích se Bhushovo kopí soustředilo na přepady hospodářských samot na zemědělských planetách a to, že ho Vardak vedl jako rodinný podnik, mělo svoje následky zejména pro ty, co rodinu zklamali. Skupina se většinou vyhýbala otevřenému násilí a pokud přepadení spolupracovali, obešly se nájezdy bez obětí, v roce 38 BBY však v závěru nájezdu na farmu na Dantooine způsobil jeden z Vardakových doutníků požár stodoly, který z celé farmářské rodiny přežil jen Screew. Tím na sebe skupina upoutala pozornost Republiky a Jediů, ale protože byla velmi mobilní a od té doby často měnila taktiku, podařilo se jí unikat jakémukoliv pronásledování.
Tři týdny po začátku klonových válek napadla skupina sídlo jedijských pomocných sborů na Taanabu a požadovala za jeho personál výkupné. Jako vyjednavači byli na místo vysláni mistr Woallc Con-Denyzz a rytíř Cas Mell a Vardak plánoval, jak zajme i je, protože za plnohodnotné rytíře by jistě dostal výkupné větší než za pár farmářů. Jediové se však ubránili pokusu o uspání nabídnutým drinkem a zajmutí a i když Cas v šarvátce padl, osud skupiny byl zpečetěn. Ještě v týž den byla celá banda rozprášena společným úsilím mistrů Denyzze a Champbaccy a jejich loď díky poškození světelným mečem během pokusu o útěk explodovala v atmosféře.
Vardak přežil, ale byl zatčen, putoval do vězení a po propuštění již skupinu neobnovoval.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License