Betonová bantha

Caementicius in caementicio
- motto lodi

Betonová bantha byla loď třídy Action VI registrovaná jako majetek společnosti KGB. Nedlouho před bitvou o Yavin ji jako služební loď dostala Valla Rhake a byla na ni náležitě hrdá, ač ji neuměla moc dobře pilotovat. Domovským přístavem jí byly doky na Lythosu X, ale podnikala časté služební cesty po Korporátním sektoru i mimo něj. Stejně jako všechny lodě této třídy neměla Betonová bantha žádné zbraně ani štíty, ale na rozdíl od nich byla vybavena prototypem betonového pancíře, díky kterému byla značně bytelnější a jen trochu méně pohyblivá.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License