Betonová bantha

Caementicius in caementicio
- motto lodi

Betonová bantha byla loď třídy Action VI registrovaná jako majetek společnosti KGB. Stejně jako všechny lodě této třídy neměla Betonová bantha žádné zbraně ani štíty, ale na rozdíl od nich byla vybavena prototypem betonového pancíře, díky kterému byla značně bytelnější a jen trochu méně pohyblivá. Domovským přístavem jí byly doky na Lythosu X.

Historie

Loď byla vyrobena v roce 16 BBY na Corellii a jejím prvním majitelem se stala přepravní společnost, která dovážela materiál do Korporátního sektoru. Když v roce 1 BBY zkrachovala, odkoupila loď za zlomek ceny KGB a jako služební stroj ji dostala Valla Rhake. Ta na ni byla náležitě hrdá, ač ji neuměla moc dobře pilotovat, nechala ji vybavit několika důmyslnými betonovými vylepšeními a cestovala po ní po sektoru i mimo něj.
Krátce po bitvě o Yavin došlo na palubě k menšímu elektrickému zkratu a automatický poplach přijela řešit celá hasičská jednotka. Ačkoliv náčelník rychle zjistil, že není co hasit, Valla mu nabídla, ať s hochy zůstane aspoň na pár piv, pařili až do rána a moc si to užili.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License