Bespin

Bespin byl plynný obr, čtvrtá planeta stejnojmenné soustavy v sektoru Anoat.
Byl to důležitý zdroj vzácných plynů pro Republiku, ale silně na něm parazitovala nemalá populace zločinců, díky nimž na jinak civilizované planetě až překvapivě kvetlo otroctví a další kriminalita. Ještě dvacet let před válkou klonů mělo na planetě svoje buňky přímo Černé slunce, později se zločin decentralizoval, ale jeho potlačení se povedlo až se změnou vlády za Impéria.

Nacházela se tam následující města:

Obyvatelé:

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License