Bespin

Bespin byl plynný obr, čtvrtá planeta stejnojmenné soustavy v sektoru Anoat. Jeho atmosféra obsahovala spoustu zajímavých plynů včetně tibanny a zónu s dýchatelným vzduchem obývali kromě lidí a nemalé populace Ugnaughtů také jiní tvorové, například thranty nebo velkeři.

Města

Historie

Plynný obr byl objeven již v dávných dobách, ale až v roce 3963 BBY začaly být tamní plyny systematicky těženy. Tato těžební operace však byla přerušena mandalorianskými válkami a po nich byla planeta dlouho opuštěna.
Nový zájem o tamní plyny rozpoutaly až změny cen na galaktické burze krátce před rokem 400 BBY a po dostavění Oblačného města se Bespin stal důležitým zdrojem vzácných plynů pro Republiku. Silně na něm ale parazitovala nemalá populace zločinců, díky nimž na jinak civilizované planetě až překvapivě kvetlo otroctví a další kriminalita. Ještě dvacet let před válkou klonů mělo na planetě svoje buňky přímo Černé slunce, později se zločin decentralizoval, ale jeho potlačení se povedlo až se změnou vlády za Impéria.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License