Bernek

Bernek byl Besalisk z Ojomu, kuchař.

Historie

Vylíhl se roku 51 BBY na domovské planetě své rasy, ale dlouho na ní nevydržel. V mládí se vyučil kuchařem a obratem se přestěhoval na Hemer'oi II, kde pracoval nejdřív ve školní jídelně, po převratu a nástupu Impéria pak v tajné laboratoři projektu Spineless.
Tam ho krátce po bitvě o Yavin zastihl tým povstalců složený z Banany Brannigan, Emily Karnis, Petůnie a Todda Bingleyho. Zkoušeli z něj vytáhnout informace pro svůj další postup základnou a plánovanou záchranu svého sestřeleného kolegy, ale Bernek nic nevěděl, byl omráčen, uložen v kuchyni a během následného výdeje obědů se za něj vydával Todd.
Bernek se o pár minut později probral, nahý, pochopil, že není čas na hrdinství, vzal si náhradní zástěru a upaloval ven. Cestou narazil na několik zajatců, které povstalci při postupu základnou osvobodili, a nejen že jim pomohl ven, pak s nimi v lesích založil vlastní buňku odboje. Plnil v ní sice jen funkci kuchaře a provianťáka, ale i tak byl stěžejním členem a všichni ho měli rádi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License