Beeno

Beeno byl k Síle citlivý Rodian z Ugiva Cortax. Trpěl dvaadvaceti různými fóbiemi, ale později se naučil svůj strach překovat ve vztek.

Historie

Narodil se v roce 36 BBY na kokové plantáži v horách na Ugiva Cortax a bylo veřejným tajemstvím, že je přes otce poloviční bratr Yoreepa od sousedů. Přesto vyrůstal v relativně harmonické rodině, učil se zpracovávat úrodu na kokain a nejspíš by v tom byl docela dobrý, kdyby se na planetě jednoho dne krátce po bitvě o Naboo nestavil jeden z temných akolytů hraběte Dooku pro doplnění zásob.
Beeno i Yoreep se tak dostali na seznam potenciálních rekrutů, o pár týdnů později si je přiletěla vyzvednout Rhek Tei a oni putovali do výcvikového střediska na Limpi, kde z nich měli být vycvičeni elitní zabijáci Konfederace. Beeno tam jako dobrosrdečné děcko příliš nezapadl, tlak vrstevníků snášel extrémně špatně a začínal se bát i vlastního stínu, nicméně Sev'rance Tann z toho měla radost a začala ho učit ten strach využít v boji.
Když se akademie v roce 29 BBY stěhovala na Miu Leptonis IV, bál se Beeno téměř všeho, ale věděl, jak to využít ve svůj prospěch. V nových prostorách si z novového krystalu vyrobil červený světelný meč a v boji s ním prokázal značný talent, ovšem byli tam i lepší a pro nedostatek mistrů se mu žádný zvlášť nevěnoval. Od roku 25 BBY na něj měla značný vliv Nina Michaelis, ale jeho strach mu nikdy nedovolil jí plně věřit.
Se začátkem války klonů doufal, že se konečně podívá do akce, ale ta dřív přišla za nimi. Když byla enkláva infiltrována dvěma mistry Jedi, poslala ho Sev'rance spolu s Alvinem, Na'rekem a Chee hlídkovat do hlavní jeskyně. Beeno se samozřejmě bál toho, co přijde, a měl na to plné právo: jakmile vedle nich dopadl mrtvý Vrax, pokusili se společně zastavit mistra Champbaccu, a to za dohlížení přítomné madam Tann. Beeno však příliš nezazářil a Wookiee mu svým mečem víceméně omylem usekl dvě třetiny hlavy.
Jeho tělo po šarvátce uklidili údi, meč byl uložen v dílně a byl použit na součástky pro novou, světlejší generaci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License