Bearr

[„Pít vlastní moč? Tak zle na tom snad nejsme…“]
- Bearr v Zemi stínů

Bearr byl Wookiee z Kashyyyku, expert na přežití v divočině a později člen posádky Jolly Jedie. Byl to vdovec, jeho srst byla hnědá, uctíval Wiradu a měl syna Frodirra.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se kolem roku 120 BBY v Lurkooro a jako mladý chtěl následovat otce a stát se velitelem domobrany, nicméně při základním výcviku se mu mnohem víc než střílení a máchání šavlí zalíbilo táboření v divoké přírodě a zaměřil se právě na to. Brzy se z něj stal ten typ vojáka, co ho generálové pošlou daleko za nepřátelské linie a on tam jen s nožem postaví funkční předsunutou základnu se sprchami a připojením na Holonet. Dokonce absolvoval i několik stáží na Tatooine a v polárních oblastech kolonie Kwookrrr, aby byl schopný totéž provádět i v jiných klimatech.
V roce 34 BBY si bral Aarnyrru, ale obřad musel být odložen, protože na planetu zavítal mistr Yoda s lidským mládětem, které ve svatyni cosi potřebovalo. Neměl s tím nejmenší problém a dokonce byl členem uvítacího výboru. Na druhý pokus už vše vyšlo, ale moc času se ženou netrávil a hodně cestoval.
Účastnil se i poslední bitvy války klonů, kde velel skupině sabotérů, kteří měli za úkol vpadnout Konfederaci do zad a zničit jejich opravářské čety a palivové rezervy. Ještě před dokončením operace ale přišly zprávy o zradě klonů, celá jednotka se stáhla do lesů a čekala na další rozkazy. Protože nic nepřišlo, pokusili se asistovat domorodcům v Kachirhu s odražením první vlny imperiálních vojáků, ale většina jich padla a Bearr se s několika přeživšími raději stáhl do lesů. Krátce se tam k němu přidala i Karrotka, ale pak se jejich cesty rozešly a Bearr vyrazil pěšky Zemí stínů do rodného města.

Občanská válka

Cesta mu pro velkou vzdálenost trvala tři měsíce a postupně na ní osaměl, jak jeho kolegové padali přičiněním divokých bestií nebo rozjetých otrokářů. Když zjistil, že se Lurkooro stále drží, sebral svou ženu a několik dobrovolníků a ztratil se s nimi v lesích, kde s ním měli výrazně vyšší šance na unikání okupantům a celkové přežití. Hodně se přesouvali, živili se lovem a vlastně se neměli až tak špatně. Roku 11 BBY se Arnyrr dokonce narodilo dítě a navzdory mizerným životním podmínkám jej společně vychovávali.
V roce 5 BBY měli smůlu, dopadla je banda otrokářů a navzdory urputnému úsilí se neubránili. Aarnyrra zemřela, většina skupiny byla lapena a převezena do koncentračních táborů, Bearr vesměs díky náhodě přežil a i se synem unikl pozornosti lovců. Zůstali sami, pokračovali v přežívání v lese a postupně se díky přesunům dostali až do blízkosti Tábora 52. V naději, že pod svícnem je největší tma, žili jen pár desítek metrů od plotu, Bearr učil Frodirra, co se jen dalo, a tři týdny po zničení Hvězdy smrti se oba chopili příležitosti, když na tábor zaútočil kashyyycký odboj. Když plot smetla upadlá křídla TIE Defenderu, proběhli oba dovnitř, připojili se k osovobozeným otrokům a na základně odboje v mlhovině Tyyyn se rozhodli posílit posádku obstarožního republikového křižníku pod vedením kapitána Simbaccy.

Potenciália

Ačkoliv na palubě už jeden expert na přežívání v extrémních podmínkách byl, Bearr byl rozhodně komunikativnější a učil povstalce podstatně ochotněji. O to ochotněji, že mu na oplátku mohli pomoci s výchovou syna, který uměl dost divné věci.

d20

Soldier 2 / Fringer 10
STR 12 / DEX 13 / CON 14 / INT 16 / WIS 14 / CHA 12
Survival +20, Hide +16, Search +16, Climb +10, Escape Artist +10, Intimidate +10, Knowledge (herbology, wilderness lore) +10, Listen +10, Spot +10, Swim +10, Treat Injury +8
Stamina, Self-Sufficient, Climate Specialization (jungle, desert, arctic), Improved Initiative, Endurance
Scrounging

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License