Bastion

Bastion, též známý jako Sartinaynian, byla planeta v sektoru Braxant ve Vnějším okraji. Její terén byl kopcovitý, bez zajímavější vegetace a prostý jakékoliv vyšší fauny.

Historie

Planeta byla poprvé osídlena v roce 106 BBY, a to lidskými extremisty, kteří protestovali proti vlivu ostatních ras na chod Republiky. Nakonec však zmlkli, z praktických důvodů se k Republice stejně přidali a díky půjčkám Muunů z Intergalaktického bankovního klanu vybudovali na své planetě dost infrastruktury na to, aby byla považována za sektorový kapitol.
Během separatistické krize a následné války klonů ležel Bastion na území Konfederace, ale byl ušetřen bojů a po nástupu Impéria se jeho obyvatelé stali jedněmi z nejhlasitějších zastánců nového řádu. Vyrostla tam velká vojenská základna, z níž mohl imperiální guvernér vysílat jednotky i do nedalekého Divokého vesmíru.
V květnu roku 1 ABY byl v tamních hangárech prohledán zabavený Palpatinův palec, 19. 7. téhož roku tam kvůli tomu došlo k potyčce mezi dvěma sekcemi Inkvizice.
Za Nové republiky se Bastion stal kapitolem zbytků Impéria.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License