Basheera

Basheera byla k Síle citlivá Selkathka a ochránkyně Archy na Miu Leptonis IV. Její potenciál v Síle nebyl valný, ale byla snaživou pokračovatelkou tradice strážkyně Esmery z řádu Fallanassi a důležitou členkou kolonie.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se někdy před bitvou o Naboo a už jako malá se musela vypořádat se značným tlakem okolí, protože její předchůdkyně už byla v pokročilém věku a hrozilo nebezpečí, že ji nestihne naučit všechny fígle potřebné k ukrývání celé komunity před nežádoucí pozorností. To se nakonec skutečně stalo a Basheera nastoupila do aktivní služby dřív, než měla plně osvojeny pokročilejší techniky maskování věcí v Síle.
Díky tomu Archu v roce 21 BBY objevila Fosh Linn z nedaleké enklávy, ale obavy konzervativních Selkathů se nepotvrdily. Během krátkého vyjednávání s velmistrem Champbaccou, u nějž byla Basheera samozřejmě přítomna, se obě strany ujistily, že nemají nejmenší zájem na prozrazování té druhé, a pouze se dohodly, že spolu budou zlehka obchodovat.

Občanská válka

Basheera si, stejně jako ostatní obyvatelé Archy, převratu vůbec nevšimla a dost možná ani netušila, že do té doby v galaxii vládla nějaká Republika. V roce 15 BBY ale zdědila generátor kvantové díry, který u nich před evakuací ukryli obyvatelé enklávy, a její práce tak byla najednou o něco snazší. Naučila se udílet přístup do kvantové díry, poděkovala a už v roce 7 BBY byla za to všechno moc ráda, protože se na oběžné dráze objevila Dominatrix.

Potenciália

Pokud se někdy někde objeví, bude to jen tehdy, když to sama bude chtít a/nebo potřebovat.

d20

Force Adept 5 / White Current Adept 1
STR 12 / DEX 15 / CON 12 / INT 14 / WIS 16 / CHA 12
Swim +15, Hide +12, Telepathy +12, Force Stealth +10, Illusion +10, Listen +10, Move Silently +10, Sense Motive +8, Spot +8
Stealthy, Mind Trick, Endurance, Lightning Stealth

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License