Barwig

Barwig byl Wookiee z Kashyyyku, tyrvrarrský šaman. Za svůj život nasbíral spoustu zkušeností a dal se považovat za moudrého stařešinu s dobrým srdcem. Zachránil život Demonbaccovi a nasměroval ho na cestu šamanismu.

Historie

Barwig se narodil roku 698 BBY v Tyrvrarru a od ostatních chlapců a dívek jeho věku ho odlišovalo jeho silné souznění s duchy lesa a předky. Tehdejší šaman si jej vybral za svého učedníka a když jeho mistr roku 605 BBY zemřel, Barwig se stal tyrvrarrským šamanem. Tato pozice byla doživotní a Barwig ji bral jako své poslání.
Odrodil například Rrumcajse s Rumborrem a Snurrkem. Později, navzdory tomu, že už byl Rrumcajs vyhnanec, vyslyšel jeho přání a dorazil do Rraholce, aby pomohl na svět jeho synovi Rurrwagovi. Na svět pomohl i Rurrwagovu synovi Georrggekesovi.
Porodního dědka dělal do roku 210 BBY, než ho někdo udal, že provádí potraty, které v té době byly tabu, což způsobilo velký poprask. Marné bylo, že je dělal jedině na informovaný souhlas jeho klientek, a tak se stal vyhnancem. Návrat domů pro něj byl navždy zapovězen a město tak přišlo na víc jak sto let o šamana.
Nevyužil možnost uchýlit se do Rraholce mezi loupežníky a raději se poustevnicky odebral do Země stínů, kde žil v osamění a zahloubán do svých myšlenek, v rozpravách s duchy hluboko pod Tyrvrarrem. Kdykoliv ale mohl, vždycky rád pomohl ztraceným pocestným a udržoval stezky upravované a bezpečné.
Roku 98 BBY našel na zemi krvácejícího a potlučeného chlapce. Vzal ho k sobě do chýše, ošetřil ho a nakrmil. Když se chlapec probral, byl sice ještě zesláblý a zmatený, ale představil se jako Demonbacca. Barwig se o něj postaral a když byl chlapec mimo ohrožení života, chtěl jej poslat zpět domů, ale chlapec se mu zavázal, že s ním zůstane, a nebylo možné mu to rozmluvit. Chlapec se sice rozhodl zůstat, ale na Barwigovi leželo břímě se o něj postarat a vychovat z něj něco pořádného. Pořídil chlapci štěně gerraky, které dostalo jméno Misha, a brzy si všiml, že je chlapec jako on vnímavý k duchům lesa. Cítil v kostech, že se blíží jeho čas, a protože měl potřebu předat dál své znalosti, začal malého Démona učit.
V roce 96 BBY zemřel věkem na lůžku, zatímco svíral Demonbaccovu ruku. Věděl, že ho nestihl naučit vše, co by chtěl, ale udělal co mohl a do věčných lovišť se odebral šťastný a s úsměvem na rtech. Posmrtně byl Snurrkem rehabilitován.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License