Barons Hed

Barons Hed byl vesmírný přístav na Sulonu. Nacházelo se tam několik málo barů, tržiště, kadeřnický salón Becky Branniganové a protékala jím řeka vedená několika kanály. Deset kilometrů na sever se nacházela masivní čerpací stanice pro vesmírné lodě, kde nějakou dobu pracovala Banana Brannigan.

Historie

Město vyrostlo na místě, kde přistály první kolonizační lodě ze Sullustu, rychle se rozrostlo na hlavní osídlení na měsíci a většinovou populaci Sullustanů rychle naředili přistěhovalci všech možných ras, kteří se zasloužili o rozvoj zemědělství. Jméno získalo podle Baronova kopce, přičemž na tento původ pak všichni rychle zapomněli.1
Za Republiky tam kvetl obchod i kultura, Impérium ho okupací poněkud skříplo a dle výpovědi domorodců tam pak vyschlo všechno kromě řeky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License