Barons Hed

Barons Hed byl vesmírný přístav na Sulonu pojmenovaný podle Baronova kopce, na němž byl vybudován1. Za Republiky tam kvetl obchod i kultura, Impérium ho okupací poněkud skříplo. Nacházelo se tam několik málo barů, tržiště, kadeřnický salón Becky Branniganové a protékala jím řeka vedená několika kanály.

Deset kilometrů na sever se nacházela masivní čerpací stanice pro vesmírné lodě, kde nějakou dobu pracovala Banana Brannigan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License