Barn Aby

„Nebojte se, pane, tenhle rozkošný rypáček není jen na ozdobu.“
- Barnabáš se holedbá před potenciálním zákazníkem

Barn Aby, pro přátele Barnabáš, byl Ortolan z Orta, dodavatel exotických lahůdek pro Kančí hnízdo. Vzhledem byl poněkud průměrný, ale dalece vybočoval schopností najít jenom po čichu ty nejvzácnější a nejchutnější přesličky, houby a řasy na celém Oarligu.

Historie

Narodil se v roce 22 BBY, na samém začátku války klonů, ale mnoho si toho z té doby ani planety nepamatoval, protože ho krátce po druhých narozeninách unesli otrokáři.
Cestoval s nimi po Vnějším okraji i Huttském prostoru, ale většinu toho času trávil na lodi, kde pánům sloužil jako kuchař, umývač nádobí a později muzikant, když mu sehnali nalargon, tradiční ortolanské varhany. Nebyli na něj nijak zbytečně krutí a dokonce mu dávali najíst, což mu ke štěstí vlastně stačilo, ale přesto průběžně koukal, jak zdrhnout.
To se mu podařilo v roce 5 BBY, během mezipřistání na Oarligu. Barn se ukryl mezi bednami v přístavu, počkal, až otrokáři vzdají hledání, a už během první svobodné procházky si planetu zamiloval pro své zdroje chutných řas.1 Záhy zjistil, že není jediný, komu některé z nich chutnají víc než jiné, ale že je jediný, kdo je dokáže spolehlivě vyčenichat, a postavil si na tom prosperující živnost.
Od konce roku 5 BBY dodával ty nejlepší oddenky přesliček a vzácné rašelinní houby i přímo Cortesiovi, majordomovi v paláci Hutta Anarada. Když Anarada začátkem roku 4 BBY zabil jeden z jeho nepřátel a de facto šéfem zchudlého sídla se stal Cortesio, Barnovi trochu klesla poptávka, nicméně ekonomickou krizi přežil a v následujícím roce opět dodával dobroty starým hotelům a novým turistům. Z výnosů si pak mohl dovolit zbudovat malou přesličkovou farmu, kde se snažil některé z endemitních hub pěstovat uměle, nutno podotknout, že s ne moc valným výsledkem, protože mu je chodili užírat místní divočáci.
V roce 2 BBY potkal v jednom z hotelů rekreantku Bliggy, přeskočila mezi nimi jiskra a ona kvůli němu dokonce utekla od svého otce, jenž Barnabáše neshledával dostatečně bohatým. Mladý pár žil na Barnově farmě, měl se dobře a nějaká občanská válka je vůbec nezajímala.
Když na planetu zavítali povstalci, kteří v Kančím hnízdě kuli nějaké pikle, Barnabáš se jim nejdřív vyhýbal, ale pak mu jeden chlupáč s jednou fialovou holkou chvíli tábořili v zahradě, zbavili ji kanců a on byl z toho maximálně nadšen. Poptávka po raritních přesličkách navíc později vzrostla díky změnám v pivovaru Kanec a on se tedy rozhodně nenudil. Dodával prvotřídní zboží jak Cortesiovi, tak nově Fanoušovi, dostával za to pěkně zaplaceno a Bliggy ho měla o to radši.
Jeho farma se začátkem dubna roku 1 ABY stala místem, kam Tamora evakuovala část zaměstnanců pivovaru před očekávanými problémy, a protože se osvědčila, byla obratem ve směrnicích Kančího hnízda uváděna jako požární shromaždiště. Barn byl sice příchodem tolika návštěvníků nejdřív vyděšený, ale když pak dostal od jednoho z členů místní církve trochu blecherovky na uklidnění, začal zvažovat, že se nechá pokřtít.

d20

Noble 2 / Scout 1
STR 10 / DEX 10 / CON 18 / INT 12 / WIS 16 / CHA 12
Search +10, Survival +14 na jídlo/+10 obecně, Profession (caterer) +8, Entertain (nalargon) +7, Sense Motive +7, Appraise +6, Listen +6, Knowledge (Oarlig) +5, Craft (food) +4
Rugged, Track, Skill Emphasis (Search)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License