Baran Do

Baran Do byl řád Kel Dorů z Dorinu. Jeho členové byli nadaní v užívání Síly, prahnuli po nalezení vnitřního klidu a míru a věnovali se naslouchání Síle. Vyhýbali se ukvapeným rozhodnutím a trávili mnoho času v meditacích, kde hledali správnou cestu s pomocí Síly. Nikdy se nepovažovali za bojový řád a násilí jako takové odsuzovali. Chápali však, že násilí je neoddělitelnou součástí života, a proto měli pro zájemce možnost bojového výcviku, který se zaměřoval na boj s holí. Jejich bojové zaměření v Síle se specializovalo na telekinezi a speciální techniku Silových blesků.

Organizace

Baran Do byl žebravý řád, který fungoval díky sponzorským darům. Sídlo měl v chrámu v Dor’shanu, hlavním městě planety, řídil ho mistr s podporou mudrců a měl pevně danou hierarchii:

Mistr Baran Do

Kel Dor, který se v řádu těšil největší úcty a vlivu, byl takzvaný mistr Baran Do. Šlo zpravidla o nejnadanějšího proroka řádu a mohl jím být zvolen člen jakéhokoliv pohlaví. Mistr Baran Do měl povinnosti zahajovat a ukončovat řádové ceremoniály a rituály a byl také zodpovědný za náležité rozloučení se zemřelými členy řádu.

Mudrcové

Počty mudrců se pohybovaly mezi desítkami (během vlády Impéria) až dvěma tisíci (před objevením Republiky). Jejich schopnost vidět a číst budoucnost byla jen o trochu slabší než mistra Baran Do a i za Impéria za jejich služby platili bohatí Kel Dorové, kteří o jejich existenci věděli.
Zřídka zasahovali do dění mimo Dorin, ale pokud v meditacích seznali, že nějaká událost či čin je dostatečně významný, zpravidla vyslali strážce Baran Do, aby konali jejich vůli.

Strážci

Speciální bojový útvar uvnitř Baran Do. Zaměřovali se spíše na praktické využívání Síly, které zlepšovalo jejich smysly, fyzickou zdatnost a mělo bojový potenciál. Vyhledávat konflikt však bylo striktně zakázáno a mohli jednat pouze na příkaz mudrců nebo mistra Baran Do.

Auditoři

Nepočetná, ale důležitá větev kontrolorů, jejichž povinností bylo důsledně a skepticky prověřovat průběh proroctví a v případě potřeby jim i aktivně bránit, aby se vyloučila možnost, že byla jenom špatně vyložena.

Historie

Řád vznik tisíce let předtím, než se Kel Dorové přidali k Republice, dokonce ještě v dobách, kdy ani neovládali knihtisk a další užitečné technologie. Původně využívali Sílu k zesílení svých smyslů, čímž jako některá zvířata dokázali předpovídat počasí a přírodní katastrofy, a byli jako poradci a prorokové k službám kel dorským vůdcům. Čím více času ale trávili v meditacích a ve spojení se Silou, tím více a zřetelněji dokázali vidět do budoucnosti, což mělo celospolečenský dopad. Díky mudrcům z Baran Do dokázala celé kel dorská společnost předcházet konfliktům, válkám i velkým katastrofám ještě dřív, než vůbec začaly. Žádná vláda si nedovolila nemít mudrce mezi svými poradci a jejich slova nebral nikdo na lehkou váhu. V řádové knihovně bylo možno najít tisíce svazků s nejrůznějšími proroctví, mezi nimi Knihu ohně a píseň Vesmírná symfonie.
Jakmile se však Kel Doři připojili k Republice, začal Baran Do konkurovat Řád Jediů. Ti byli početnější, lépe organizovaní a měli hlubší znalosti Síly. Najednou bylo v módě posílat své děti citlivé na Sílu spíše na Coruscant do Chrámu Jediů než k Baran Do, což znamenalo pozvolný, ale nezastavitelný úpadek tohoto řádu. O několik generací později upadli Baran Do v zapomnění a mluvilo se o nich spíš jako o minulosti než jako o stále aktivním řádu.
Ztrátou své slávy přišel řád i o svou ochranu, a proto o nějakých tři sta let později založil novou větev řádu, takzvané strážce, kteří měli v případě potřeby bránit své bratry a sestry a střežit vědomosti jejich řádu. Mezi tyto strážce byl v roce 88 BBY přijat Wookiee Chlouppek, což bylo velice vzácné, protože někoho jiného než Kel Dora přijali Baran Do jen výjimečně, nicméně proroctví to vyžadovalo.
Roku 21 BBY byl mezi mudrce přijat Koro Koon, původně mistr Jedi, který se na stará kolena vrátil domů.
Čistku rozpoutanou Císařem přežili bez povšimnutí a po celou dobu vlády Impéria dělali vše pro to, aby na sebe neupozornili.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License