Baran Do

Baran Do byl řád pocházející z planety Dorin, jehož členové byli nadaní v užívání Síly.

Filosofie:

Baran Do prahnuli po nalezení vnitřního klidu a míru a naslouchání Síle. Vyhýbali se ukvapeným rozhodnutím a trávili mnoho času v meditacích, kde hledali správnou cestu s pomocí Síly. Nikdy se nepovažovali za bojový řád a násilí jako takové odsuzovali. Chápali však, že násilí je neoddělitelnou součástí života, a proto měli pro zájemce možnost bojového výcviku, který se zaměřoval na boj s holí. Jejich bojové zaměření v Síle se specializovalo na telekinezi a speciální techniku Silových blesků.
Když později řád v povědomí Kel Dorů upadl, musel se stáhnout do ústraní a začít se více spoléhat sám na sebe a na svou ochranu. Proto pro nadané studenty zavedli rozšířený speciální výcvik takzvaných strážců. Tito členové řádu se pak stali de facto prodlouženou rukou mudrců, jejichž vůli plnili.

Struktura:

Pán Baran Do/Paní Baran Do
Hlavou celého řádu se mohla stát jak žena, tak muž. Měl povinnosti zahajovat a ukončovat řádové ceremoniály a rituály a byl také zodpovědný za řádné rozloučení se zemřelým členem řádu. Většinou šlo o nejnadanějšího proroka v Baran Do.

Mudrc
Počty mudrců se pohybovaly mezi desítkami (během vlády Impéria) až dvěma tisíci (před objevením Republiky). Jejich schopnost vidět a číst budoucnost byla jen o trochu slabší než u Pána či Paní Baran Do a i za Impéria za jejich služby platili bohatí Kel Dorové, kteří o jejich existenci věděli.
Zřídka zasahovali do dění mimo Dorin, ale pokud v meditacích seznali, že nějaká událost či čin je dostatečně významný, zpravidla vyslali strážce Baran Do, aby konali jejich vůli.
Roku 21 BBY byl mezi mudrce přijat Koro Koon.

Strážci
Speciální bojový útvar uvnitř Baran Do. Zaměřovali se spíše na praktické využívání Síly, které zlepšovalo jejich smysly, fyzickou zdatnost a mělo bojový potenciál. Vyhledávat konflikt však bylo striktně zakázáno a mohli jednat pouze na příkaz mudrců, případně Pána či Paní Baran Do.
Roku 88 BBY byl mezi strážce přijat Wookiee Demonbacca, což bylo velice vzácné, protože jen výjimečně Baran Do přijalo někoho jiného než Kel Dora.

Historie

Řád vznik stovky let předtím, než se Kel Dorové přidali k Republice, a nabízel své služby poradců a proroků kel dorským vůdcům.
Původně využívali Sílu k zesílení svých smyslů, čímž jako některá zvířata dokázali předpovídat počasí a přírodních katastrofy. Čím více času ale trávili v meditacích a ve spojení se Silou, tím více a zřetelněji dokázali vidět do budoucnosti. To mělo celospolečenský dopad. Díky mudrcům z Baran Do dokázala celé kel dorská společnost předcházet konfliktům, válkám i velkým katastrofám ještě dřív, než vůbec začaly.
Žádná vláda si nedovolila nemít mudrce mezi svými poradci a jejich slova nebral nikdo na lehkou váhu.

Jakmile se však Kel Doři připojili k Republice, začal Baran Do konkurovat Řád Jediů. Ti byli početnější, lépe organizovaní a měli hlubší znalosti Síly (někdo by řekl, že důvodem bylo mnohdy násilné potlačování jiných Silových sekt, jejichž vědomosti si pak Jediové přivlastnili). Najednou bylo v módě posílat své děti citlivé na Sílu spíše na Coruscant do Chrámu Jediů než k Baran Do, což znamenalo pozvolný, ale nezastavitelný úpadek tohoto řádu. O několik generací později upadli Baran Do v zapomnění a mluvilo se o nich spíš jako o minulosti než jako o stále aktivním řádu.
Ztrátou své slávy přišel řád i o svou ochranu a proto o nějakých tři sta let později založil novou větev řádu, takzvané strážce, kteří měli v případě potřeby bránit své bratry a sestry a střežit vědomosti jejich řádu.

Čistku rozpoutanou Císařem přežili bez povšimnutí a až do zničení první Hvězdy smrti dělali vše pro to, aby na sebe neupozornili.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License