Barakka

„Trandosha bude vesmírnou velmocí, nebo vůbec nebude! Jeden národ, jedna říše, jedna Trandosha!“
- Baračin proslov po zvolení kancléřkou

Barakka byla Trandoshanka z Mytaranoru, zakladatelka PogonaCorps, válečný zločinec a později kancléřka sjednocené Trandoshi. Byla sociopat s vysokými ambicemi a touhou po absolutní moci. Původně měla smaragdově zelené šupiny a byla značně atraktivní, ale protože během života přežila mnoho blízkých setkání se smrtí, na jejím vzhledu se to podepsalo a vyčerpala svou zásobu kmenových buněk na regeneraci končetin. Měla kybernetickou celou levou nohu i ruku a spodní čelist, která z dálky mnohým připomínala bagrovou radlici. V boji používala těžké energokladivo.

Historie

Barakka se vylíhla roku 72 BBY na Mytaranoru, a to jako dcera vinaře spadajícího pod Zeleného draka. Díky blahobytu a penězům, které z otcova postavení plynuly, se mohla bez obav věnovat všemu, co ji napadlo. Kroužky tance a literatury ji však nebraly tak jako pálení mravenců lupou nebo zabíjení ještěrokuřat za barákem kamenem. Toto vysoce varovné chování ale prošlo bez povšimnutí a jen zázrakem se nestalo, že by se Barace zachtělo zkušebně potrápit nějaké z dětí od sousedů. Vyrůstala tedy bez problémů a od dědy poslouchala zapálené historky jejího prapradědy, který sloužil ke konci zubatých válek a z celého srdce nenáviděl Wookie a potupu, kterou od nich jako národ utrpěli. Ještě víc pak nenáviděl Trandoshany, kteří tuto hanbu dopustili, a nepromarnil jedinou příležitost zmínit, že právě kvůli tomu se její rodina přesunula na Mytaranor.
Barakka tyto světonázory nasávala jako houba a silně ji ovlivnily, takže když přišel roku 57 BBY a čas rozhodnout se, co s životem dál, k překvapení všech se místo na dráhu modelingu nechala naverbovat do trandoshanské armády. Hodlala se vyškrábat v hierarchii dostatečně vysoko na to, aby Trandoshe získala pozici v galaktické společnosti, jakou si zaslouží. Ačkoliv pak ale byla jako voják velmi schopná a roztáhla nohy kdejaké vyšší šarži, pokud ucítíla příležitost, po ukončení výcviku v roce 52 BBY nebyla přijata do důstojnické školy. Díky konexím jejího otce se pak zvládla dostat k posudku, který byl zaslán s její přihláškou, a tam si přečetla, že se prý nesmí nikdy dostat k velení čemukoliv, neboť je spící hrozbou pro všechny.
Vztekem jí málem rupla cévka a zapřísáhla se, že se pomstí. Vrátila se na Mytaranor, kde se připojila k mytaranorským otrokářům a pustila se do získávání prestiže, kontaktů, zkušeností a bohatství.
Šest let strávila v terénu, několikrát přišla o končetinu či všechny, ale nikdy se nevzdala a šla dál kupředu, protože ji hnala touha po pomstě. Když měla dostatečný kapitál a kolem sebe věrnou a ostřílenou bandu s Krokodýlem a panem Blasterem v čele, udělala od otrokářství krok stranou a založila soukromou vojenskou společnost PogonaCorps. Pod hlavičkou této společnosti poskytovala vojenské služby nejen soukromým osobám, kartelům a celebritám, ale i státům a planetám. Nejednou se dokonce dostala i na výplatní listinu Republiky. Pro svou účast v bojích na Alaris Prime si získala pozornost několika trandoshanských městských států, které podepsaly slibné kontrakty s PogonaCorps, a Baračiny jednotky pak v některých oblastech Trandoshi začaly přečíslovat místní ozbrojené síly, které někde dokonce přímo nahradily. Barakka v tom viděla loženou příležitost, aby se pomstila a vrátila Trandoshe utrženou křivdu.
V roce 32 BBY se během noci dlouhých zubů pokusila ovládnout hlavní město a tamní sněm, a to s podporou PogonaCorps a několika vinařství. De facto tím ale rozpoutala občanskou válku, kde proti ní stála vojska všech městských států a z Trandoshi se poprvé od zubatých válek stalo bitevní pole. Misky vah byly vyrovnané, ale Baračina tvrdohlavost a efektivita hrála do karet jí. K její smůle ale Ruff donesl zprávy o dění na Trandoshe Republice a ta pověřila Řád Jediů, aby vyslal vyjednavače, který spor urovná. Vyjednáváním byl pověřen mistr Champbacca s padawankou.
Barakka se o jejich přítomnosti na Trandoshe dozvěděla až ve chvíli, kdy kvůli nim přišla o dvě města, a to ji tak dopálilo, že se rozhodla o ně postarat osobně. Došlo k několika střetům, při kterých oba Jedie porazila a oni jen se štěstím unikli záhubě, ale nebylo jí to nic platné, protože ji nakonec stejně vypátrali a zahnali do jejího velitelství v podzemním sklípku a stáčírně vína. Tam došlo k finálnímu souboji, na jehož konci jí Jessica mečem usekla spodní čelist a vyžadovala Trandoshančinu kapitulaci. Pro Barakku ale kapitulace nepřipadala v úvahu, vytáhla odpalovač předem připravených náloží a hodlala je všechny vzít do pekla s sebou. Wookiee ji i s detonátorem v rychlosti skopl do kádě s kyselinou na vymývání lahví v naději, že tím výbuchu zabrání, ale celkem moudře vzali nohy na ramena a tak tak to stihli. Kyselá lázeň sice Barace neudělala zrovna dobře, ale ochránila ji od nejhoršího žáru explozí a ona se ještě včas dokázala doplazit do bezpečí, pouze s utrženou rukou a nohou a potrhaná na trupu i exponované části hlavy. Celý sklípek pak byl nenávratně zničen, ona byla oficiálně prohlášena za mrtvou a na Trandoshe se vše vrátilo do starých kolejí.
Barace se podařilo zmizet do ústraní na jedné z tajných základen PogonaCorps na Tarkatu, kde pomalu regenerovala a plánovala strašlivou pomstu. Její společnost sice oficiálně zanikla, ale ne všichni její muži byli zabiti a jejich loajalita zůstala stejně silná, a tak se společnost přesunula do ilegality a začala její obnova. Barakka pověřila Krokodýla s Blasterem násilným verbováním dětských vojáků v okolních soustavách a sektorech a z rekrutů pak cvičili fanatické vojáky schopné všeho.
Klonové války přečkala ukrytá pod radarem a hledala příležitost, jak se pomstít Champbaccovi s Jessicou, ale hned na začátku oba Jediové zmizeli neznámo kam, a tak musela se svou pomstou počkat.
Krátce po vyhlášení Impéria si opět nechala bez problémů zapsat PogonaCorps do obchodního rejstříku a dojila zakázky od nového režimu. Její sebevědomí tím narostlo zpět na úroveň z dob noci dlouhých zubů a rozhodla se, že je čas vrátit se na Trandoshu a získat si ji tentokrát slovy, ne silou.
Roku 12 BBY se vrátila na Trandoshu a byla zatčena, protože její pokus o puč nebyl ještě zapomenut. Barakka ale využila pozornosti, které se její proces mohl těšit, a díky brilantním projevům, které brnkaly na ty správné národnostní struny, její popularita mezi Trandoshany raketově stoupala. Většinová společnost totiž věřila, že úpadek vlivu jejich planety ke konci Republiky byl způsoben vyměklostí jejich vůdců a kdyby se tehdy Barace její převrat povedl, byli by nyní středem galaxie. Nakonec byla zproštěna viny a dokonce dostala křeslo vrchního náčelníka válečného štábu, z nějž si začala domlouvat tichou podporu planetárního politického pozorovatele Andreje de Royaca.
Barakka tedy zastávala důležitou funkci a s tichou podporou Impéria postupně dosazovala na klíčové pozice všech městských států své lidi z PogonaCorps, takže když začala roku 4 BBY mluvit o spojení Trandoshi pod jednoho vůdce, měla dost velkou podporu na vysokých pozicích, aby k takovému všeještěřímu hlasování došlo.
Roku 0 BBY byla Barakka ve volbách zvolena kancléřkou, sjednotila všechny městské státy a její plán pomsty za noc dlouhých zubů byl dokonán. Radost z absolutní moci jí kazily jen v Zsr'lra, ale rychle na ně zaklekla a represivně je rovnala do latě. Když se ukázalo, že její odpůrce podporuje kashyyycký odboj, využila toho k vytvoření společného nepřítele a roku 1 ABY udělala z Trandoshi s většinovým souhlasem jejích obyvatel totalitní svět.

d20

Soldier 3 / Noble 4 / Officer 3 / Crime Lord 6
STR 16 / DEX 12 / CON 16 / INT 14 / WIS 12 / CHA 16
Diplomacy +18, Sense Motive +18, Bluff +15, Gather Information +12, Knowledge (bureaucracy, politics) +12, Demolitions +8, Disguise +8, Forgery +8, Gamble +8, Treat Injury +8, Appraise +6
Thick Hide, Combat Expertise, Stamina, Weapon Focus (power hammer), Power Attack, Infamy, Cleave, Frightful Presence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License