Barab I

Barab I byla drsná planeta v sektoru Albanin ve Vnějším okraji, domovina rasy Barabelů. Obíhala v relativně malé vzdálenosti od rudého obra, což způsobovalo periodické zaplavování povrchu planety nebezpečnou radiací a téměř veškerý život se přesunul do podzemí, kde se dala najít voda a další obživa. Den tam trval šedesát hodin a stihla se během něj vypařit i malá moře, která pak v noci zase napršela.
Planeta ležela na Trielluské obchodní cestě, ale většina obchodníků se jí radši vyhnula, protože šlo o relativně zaostalý svět proslulý svéráznými domorodci.

Historie

Ačkoliv byl svět objeven již relativně krátce po založení Republiky, domácí populace se o ni vůbec nezajímala a jen několika málo individualistům se podařilo ukecat návštěvníky z vesmíru, aby je vzali s sebou ke hvězdám. Domácí populace byla rozdělena do klanů a smeček, mezi nimiž po většinu historie probíhaly nemilosrdné bitky o zdroje.
Kolem roku 900 BBY přerostla jedna z těchto potyček v celoplanetární občanskou válku, která upoutala pozornost rytířů Jedi. Dorazil sbor diplomatů pod vedením mistra Noga-ty, kolem místa jejich přistání vznikla neutrální zóna a jednání nejen započala, ale povedla se tak famózně, že válka okamžitě skončila a Barabelové byli za intervenci nesmírně vděční po další dlouhá století. Jejich obdiv k Jediům přetrval po celou dobu vlády Republiky a mnohdy přerůstal až v uctívání.
V následujících dekádách se tam rozvíjela ekonomika a došlo k prvnímu exportu domácích rud, exotických zvířat a oblíbeného ovoce. Komunita lovců se pozvolna přeměňovala v komunitu usedlejší, s několika málo progresivními hospodářstvími a vesmírnými přístavy pro obchod s vnější galaxií, ale jakožto skvělí lovci se Barabelové mimo svůj svět stále nejsnáze uchytili jako stopaři nebo žoldáci.
Po roce 100 BBY odletěly z Barabu dvě skupiny kolonistů, kterým už lov lezl krkem, a skončily na Vor Deo a Chrchlu.
V období před válkou klonů se tam dostaly i tendence uzavírat sňatky, ale než se to stačilo stát mainstreamovou záležitostí, Republika padla a k Impériu už domácí tak užasle nevzhlíželi. Protože se zastávali rytířů Jedi, byli rychle anektováni a ISB tam provedla masivní dezinformační kampaň, v jejímž závěru se veřejné mínění přiklonilo na stranu Impéria, které mnohé Barabely zaměstnalo jako stopaře a průvodce na safari pro vyšší důstojníky. Nadále se sice našli tací, co proti Impériu protestovali, ale stálá přítomnost jednotek tajné služby to zvládala efektivně potlačovat.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License