Banksy

Banksy byl Mimbaňan z Mimbanu a pouliční umělec, jehož díla se z ulice dostala až do sbírek muzeí a sběratelů.

Historie

Banksy se narodil v roce 527 BBY na domovské planetě své rasy pod úplně jiným jménem, a ačkoliv byl Mimban vždycky tak trochu bahnitá díra, rozvíjel na něm své umělecké sklony, a to zejména na zdech, mostech a dalších veřejných plochách, kde se podepisoval právě pod tímto pseudonymem. Zpočátku byly jeho kousky vnímány jako výtržnictví a nejednou musel utíkat přes celé město před strážci zákona a párkrát se i vrátil domů domlácený obuškem.
Vytrval a postupem času se z jeho maleb, které začaly komentovat sociálně-politické dění, stala senzace, kterou obdivovali jak obyčejní obyvatelé, tak odborníci na umění.
Největší poprask vyvolal tím, že namaloval dokonalou kopii Tabula Mirabilia, která se roku 500 BBY objevila s originálem na dražbě uměleckých předmětů od génia Randalfa. Oba obrazy se pomíchaly a ačkoliv na místě provedený sken určil originál s přesností 76 %, mnoho odborníků od té doby soudilo, že toho dne muzeum na Bimmisaari vydražilo Banksyho kopii a Mimbaňan se vrátil domů s originálem.
Po zbytek života pak Banksy tvořil, aktivně reagoval na to, co se na Mimbanu i jinde v galaxii děje, a zemřel v kruhu rodiny roku 452 BBY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License