Bananin světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- světelný meč Banany Brannigan

Bananin světelný meč byla zbraň Banany Brannigan, zeltronské údržbářky z Jolly Jedie. Protože neměla vlastní krystal, použila ten z meče Niny Michaelis a zbraň tedy vyzařovala stejnou zlatou čepel. Rukojeť byla přísně funkcionalistická bez zkrášlovacích prvků, později ji však Banana ozdobila zlatem ze starých republikových dublonů.

Historie

O sestavení vlastního světelného meče se Banana pokoušela od července roku 0 ABY, ale protože to nejdřív zkoušela bez potřebných pokynů, dlouho se jí to nedařilo. První prototyp se vůbec nezapnul, druhý se roztekl a třetí vybuchl.1
Až v půlce ledna následujícího roku si na Kompostárně řekla o mistrovu pomoc, načež měla do týdne hotový první funkční model. Ten používala pouze příležitostně, při krátkých cvičných soubojích s Fidorkkou, a do ostrých akcí plánovala i nadále brát spíše svůj blaster. Meč tak většinu času ležel v její kajutě nejdřív na Kompostárně, později na Jolly Jediovi, a nasazení se dočkal až 17. 5. 1 ABY, kdy si ho Banana vzala s sebou na Ilchi před odletem do Sithských světů. Při následné návštěvě vesmírné stanice Ingeni Prime se jí tuze hodil a použila ho k přeseknutí několika replikátorů a k prořezávání cesty skrz trup stanice. Cestou na Gigor jí ho málem ožužlalo Mrně, ale nakonec se vrhlo po hasáku a Banana tak jím na něj mohla preventivně mířit.
1. 6. 1 ABY se meč podíval na Estronii, ale na výlet do Urtakova kožichu si ho Banana nezvala a nechala ho skrytý v Ilchi. Když se však z Dei Gracia vrátila s množstvím starých republikových dublonů, okamžitě pojala nápad použít je k ozdobení rukojeti a po návratu na Jolly Jedie na něm začala teoreticky pracovat.
Než to stihla převést do praxe, vyrazila s Chlouppkem na Heknu a během tamního vzdělávacího pobytu se ho nejen učila užívat pod dohledem zkušeného šermíře, ale taky ho pak užila v praxi a při boji s žoldáky jím poprvé zabila člověka.
Po návratu na Jolly Jedie zbraň uložila v kajutě, dalších pár týdnů cestovala bez ní a další péči jí věnovala až poté, co se na loď vrátila z Rapaluza II i s mistrem. Pod jeho dohledem si odlila několik součástek ze zlata, nahradila jimi ty původní a po přesunu na Oarlig si sem tam zašermovali, aby si zvykla na vyšší váhu.
V následujících týdnech se meč chvíli nacházel i na Pevnosti Boyarr, ale pak už se na palubě Chacharóna i s majitelkou vrátil na Jolly Jedie.

Potenciália

V dohledné době by se Bananě mělo podařit najít si na Dathomiru s pomocí Sabri'ny vlastní krystal, načež se barva čepele změní na oranžovou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License