Bananin blaster

„PEW PEW PEW!“
- Bananin blaster

Bananin blaster byl těžký blaster ze série SSK-7, který během své kariéry u povstalců využívala Banana Brannigan. Ta si ho i značně upravila, aby byl lehčí a vešel se na něj odpalovač vystřelovací kotvičky, čímž ale poněkud utrpěl jeho původní výkon.

Historie

Dostala ho z eráru krátce poté, co se roku 1 BBY nastěhovala na Jolly Jedie, a okamžitě si ho upravila na míru a především odlehčila. Tím sice obětovala část výkonu pistole, ale mnohem lépe se jí s ním pak zacházelo. Brala ho s sebou na většinu misí, kde se dalo očekávat střílení a kde nebylo potřeba nadstandardní utajení, takže s ním zachraňovala Kodyho, stěhovala Kirka, utíkala z Tekillo III, kradla tiskárnu a stopovala Brouka.
Krátce po návštěvě Miu Leptonis IV k němu přimontovala odpalovač vystřelovací kotvičky a zásobník tekutého kabelu z rozebrané těžké pistole S-5, kterou našla v bedně v opuštěné enklávě.
Znovu z něj střílela při krádeži koaxia a následné obraně povstalecké buňky na Teleru a vystřelovací kotva přišla vhod při přepadení ve Vystříleném zásobníku, kde díky němu Banana v počáteční fázi unikla z dosahu Sienova světelného meče a později z podniku. V následujících týdnech trochu zahálel, opětovného použití se dočkal až při vloupačce do muzea v Theedu.
Přestože se pak jeho majitelka věnovala výcviku v užívání světelného meče a postavila si dokonce svůj vlastní, blaster používala i nadále, protože méně lákal inkvizici a uměla s ním přeci jen lépe zacházet. Měla ho tedy s sebou při návštěvě dolu na Shurru VI, kde s ním přispěla ke zničení strážných droidů, a později na Kampperelan, kde se jím marně pokoušela omráčit inkvizitorku. Vzala si ho i na následující akci, ale naštěstí ho nemusela použít, na Tortuze ani jinde.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License