Baloo

Baloo byl samotářský Wookiee z Kashyyyku, amatérský včelař a chovatel čmelákomutů, průvodce loveckých výprav divočinou a později člen posádky Jolly Jedie. Nebyl nijak výjimečně přesný střelec, ale vynikal ve schopnosti splynout s prostředím a uměl naslouchat zvukům okolního lesa.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 37 BBY v Karrambaculleku, jeho matkou byla místní učitelka Channakya a otcem člen folklórního souboru z Lurkooro, který však o potomkovi nevěděl a nikdy se s ním nesetkal. Baloo navštěvoval základní školu, kde ho učila jeho matka, a od útlého věku se zapojoval do aktivit místního sboru Hadař, zpočátku z donucení, později se skutečným zájmem o folklór a lidové tance. Po vychození základní školy se začlenil mezi lovce, kteří vesnici obstarávali potravu, ale nadále cvičil s Hadařem a za domem si zbudoval několik tradičních dřevěných úlů, kde choval včely a čmelákomuty. Ačkoliv nikdy neulovil nic zajímavého, byly brzy pro jeho jiné schopnosti svěřeny povinnosti průvodce a důvěru do něj vloženou nezklamal. Než vypukla válka klonů, měl za sebou několik úspěšných výprav do Země stínů, odkud se skoro vždycky vrátil beze ztrát, a ve chvílích volna se věnoval stáčení medu. Do obrany vesnice před častými nájezdy otrokářů se zapojoval jen minimálně, protože byl jednoduše skoro pořád pryč.

Občanská válka

Ještě nějaký čas po pádu Republiky se snažil normálně fungovat, ale rok před bitvou o Yavin byl společně s mnoha dalšími vesničany lapen a odveden do Tábora 52, kde mu byl implantován inhibiční čip a on musel okopávat kashyyycký chmel. Až tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj, s nímž se dostal na základnu v mlhovině Tyyyn a který později s díky opustil, aby se přidal k povstalecké buňce dědice karrambaculleckého trůnu.
Na palubě stařičkého venatoru trávil většinu času mezi stromy v hangáru a snažil se chovat tamní včely, ovšem s těmi kashyyyckými se to nedalo srovnávat a jen díky spolupráci s Michurrinem byl schopen je nějak zvládnout. Úspěch měl i přesto jen minimální, medu do kuchyně dodával jen minimum a do společnosti se rovněž moc aktivně nezapojoval, spíš všechno v tichosti pozoroval. Na přání paní učitelky Tatrancy ale odučil pár hodin ve škole, kde si všiml Sahncha, jehož později začal neformálně školit ve svém řemesle.
Po závodech na Raxusu Prime byl z kapitánova domnělého skonu hodně špatný, hlas ve volbách nového vůdce dal jeho matce a byl pak moc rád, když se ukázaly jako předčasné. V následujících měsících udržoval roj, učil Sahncha a o dění ve vnější galaxii se vůbec nezajímal. V polovině března roku 1 ABY posílil palubní těleso Venatoranka a krátce nato ho z rutiny vytrhla ještě Jikazza, která si k němu v Koktavé školnici přisedla na oběd. Celkem si rozuměli a v následujících týdnech sedali spolu, nicméně volný čas trávili výhradně zvlášť a Balooa to trochu mrzelo.
Koncem dubna roku 1 ABY si všiml, že med jeho včel obsahuje podezřelé množství medovice, prohlédl loď a objevil nebezpečnou kolonii mšicomutů. Informoval o nich kapitána a před čistkou, kterou rozjeli Rocco a Charmanna, zachránil dva jedince, které plánoval chovat v kontrolovaných podmínkách kvůli zvýšení produkce medu. Při té příležitosti si s kapitánem moc pěkně popovídal a vnukl mu myšlenku, že by se po válce mohl někde usadit a chovat tam čmelákomuty.
Začátkem června roku 1 ABY konečně sebral odvahu, pozval Jikazzu na rande a ta sice divně, ale souhlasila.1 To se pak celkem vydařilo a oni se stali divným, ale uznávaným párem, který se stal Sahnchovi náhradní rodinou.

d20

Scout 4
STR 10 / DEX 16 / CON 15 / INT 12 / WIS 14 / CHA 8
Hide +10, Listen +8, Search +8, Survival +8, Spot +7, Knowledge (beekeeping) +6, Move Silently +6, Swim +6
Alertness, Sharp-Eyed, Improved Initiative

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License