Balmorra

Balmorra byla Wookiee z kolonie Rakhuuun, členka gildy Claatuvac a pozdější navigátorka Jolly Jedie.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 49 BBY Zuccazamě a jejímu druhovi, dvěma pašerákům, kteří si mysleli, že když ji pojmenují po jednom z pašeráckých tahů v galaxii, předurčí ji tím k velkým věcem. Balmorra však nikdy k porušování zákonů netíhla a prarodiče, kteří ji v nepřítomnosti matky a otce vychovávali, za to byli jedině rádi. Když pak oba její rodiče zemřeli při potyčce s piráty skupiny Krvavej flek, definitivně se rozhodla sekat dobrotu a líp se učit. Nějakou dobu se vyučovala na dispečera v planetárních docích, ale její schopnosti počítat souřadnice z hlavy si brzy všimli její nadřízení a doporučili jí kontaktovat cech navigátorů v Kachirhu, což udělala.
Už někdy kolem roku 30 BBY z ní byl plnohodnotný člen gildy Claatuvac a účastnila se i několika průzkumných cest do vesmíru. Jejím hlavním působištěm však byly převážně cechovní archivy na Kashyyyku, kde udržovala databázi a starala se o aktualizaci map podle hlášení od průzkumníků. Ve městě se pak seznámila s bardem Sulaccem, rovněž rodákem z Rakhuuunu, s nímž se v posledním roce války zasnoubila.
K plánované svatbě nedošlo, neboť jim v tom zabránil dramatický konec války klonů, kdy Kachirho nejdřív napadly síly Konfederace a později po vydání rozkazu 66 i klony. Cechmistr Gumbaeki rychle rozhodl o rozdělení cenných informací z databáze gildy mezi členy, aby nepadly do rukou zrádného Impéria, přičemž část jich dostala i Balmorra. Než však stihla najít svého barda a prchnout z planety, byla zajata a převezena do jednoho z prvních koncentračních táborů. Jejím jediným štěstím bylo, že v ní nikdo nepoznal členku Claatuvacu, a tak nebyla vyslýchána ani mučena, jen totálně nasazena.

Občanská válka

Během následujících dvaceti let byla vybavena inhibičním čipem a několikrát se stěhovala, až se dostala do Tábora 52, kde okopávala kashyyycký chmel. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byla společně s dalšími otroky zachráněna kashyyyckým odbojem a následně dopravena na jeho základnu v mlhovině Tyyyn, kde si konečně mohla chvíli vydechnout. Rovněž se tam znovu šťastně shledala se Sulaccem a oba se následně rozhodli pro posílení povstalecké buňky kapitána Simbaccy, kde začala fungovat jako hlavní navigátor a plánovač bezpečnostních skoků. Vzpomněla si na některé z těch hyperprostorových cest, co jí byly svěřeny gildou, a 30. 4. 0 ABY se se Sulaccem stali prvním párem oddaným přímo na palubě.
Na svatební cestu vyrazili s Trandoshanem Pastarem v Nostromo, a to na Manaan, kde nakoupili nějaké ty korýše do lodních akvárií a kde přišla Balmorra do jiného stavu.

Potenciália

Jejich syn Chimichurri měl slušné šance narodit se krátce po Rumbaccovi a stát se druhým přirozeným přírůstkem do posádky.

d20

Noble 6 / Deep Space Pilot 2
STR 12 / DEX 16 / CON 10 / INT 16 / WIS 12 / CHA 12
Astrogate +18, Computer Use +14, Knowledge (astronomy, hyperlanes) +14, Pilot +14, Repair +10, Diplomacy +8, Gather Information +8, Sense Motive +8, Profession (cartographer) +7
Spacer, Cosmopolitan (Astrogate), Starship Operation (space transport), Trustworthy
Inspire Sympathy, Inspire Trust, Sector Familiarity (Mid Rim)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License