Balmorra

Balmorra byla Wookiee z kolonie Rakhuuun, členka gildy Claatuvac a pozdější navigátorka Jolly Jedie.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 49 BBY v Rakhuuun City, a to Zuccazamě a jejímu druhovi, dvěma pašerákům, kteří si mysleli, že když ji pojmenují po jednom z pašeráckých tahů v galaxii, předurčí ji tím k velkým věcem. Balmorra však nikdy k porušování zákonů netíhla a prarodiče, kteří ji v nepřítomnosti matky a otce vychovávali, za to byli jedině rádi. Když v roce 40 BBY oba její rodiče zemřeli při potyčce s piráty skupiny Krvavej flek, definitivně se rozhodla sekat dobrotu a líp se učit. Nějakou dobu se vyučovala na dispečera v planetárních docích, ale její schopnosti počítat souřadnice z hlavy si brzy všimli její nadřízení a doporučili jí kontaktovat cech navigátorů v Kachirhu, což udělala.
Už v roce 30 BBY z ní byl plnohodnotný člen gildy Claatuvac a účastnila se i několika průzkumných cest do vesmíru. Jejím hlavním působištěm však byly převážně cechovní archivy na Kashyyyku, kde udržovala databázi a starala se o aktualizaci map podle hlášení od průzkumníků. Ve městě se pak seznámila s bardem Sulaccem, rovněž rodákem z Rakhuuunu, s nímž se v posledním roce války zasnoubila.
K plánované svatbě nedošlo, neboť jim v tom zabránil dramatický konec války klonů, kdy Kachirho nejdřív napadly síly Konfederace a později po vydání rozkazu 66 i klony. Cechmistr Gumbaeki rychle rozhodl o rozdělení cenných informací z databáze gildy mezi členy, aby nepadly do rukou zrádného Impéria, přičemž část jich dostala i Balmorra. Než však stihla najít svého barda a prchnout z planety, byla zajata a převezena do jednoho z prvních koncentračních táborů. Naštěstí v ní nikdo nepoznal členku Claatuvacu, a tak nebyla vyslýchána ani mučena, jen nasazena jako uklízečka v kancelářích velitele tábora.

Občanská válka

Během následujících dvaceti let byla vybavena inhibičním čipem a několikrát se stěhovala, až se dostala do Tábora 52, kde okopávala kashyyycký chmel. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byla společně s dalšími otroky zachráněna kashyyyckým odbojem a následně dopravena na jeho základnu v mlhovině Tyyyn, kde si konečně mohla chvíli vydechnout. Rovněž se tam znovu šťastně shledala se Sulaccem a oba se následně rozhodli pro posílení povstalecké buňky kapitána Simbaccy, kde začala fungovat jako hlavní navigátor a plánovač bezpečnostních skoků. Vzpomněla si na některé z těch hyperprostorových cest, co jí byly svěřeny gildou, a 29. 4. 0 ABY se se Sulaccem navzdory Attillovým snahám stali prvním párem oddaným přímo na palubě. Hostina se neobešla bez humbuku,1 díky němuž přestala být středem pozornosti, ale jinak se to vesměs vydařilo.
Na svatební cestu vyrazili s Trandoshanem Pastarem v Nostromo, a to na Manaan, kde nakoupili nějaké ty korýše do lodních akvárií a kde přišla Balmorra do jiného stavu. Po návratu se pak plně věnovala plánování hyperprostorových skoků, přičemž jí k ruce byli Garryk, Sabacca a hlavně Ferrmata, které dala svůj hlas ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime.
Začátkem března roku 1 ABY na ni narazila čerstvě probuzená hvězdářka Jowkabukk, neúspěšná kandidátka na členku gildy Claatuvac, a ač měla Balmorra nejprve o jejích schopnostech značné pochybnosti, nakonec její pomoc přijala a nelitovala toho. Hodilo se to už 22. 3. 1 ABY, kdy se Warfarrinovi nezdály její testy a raději ji odvelel na ošetřovnu, aby ji měl na očích. Balmorra sice protestovala, o to víc, když pak na ošetřovně pár dní ležela a nic se nedělo, ale obezřetnost se vyplatila, neboť její syn Chimichurri nerespektoval předpokládaný termín porodu a 29. 3. 1 ABY, o měsíc dřív, se po komplikovaném čtyřhodinovém porodu, při němž asistovali i Demonbacca a IM-62, stal druhým přirozeným přírůstkem do posádky. Z rozborů krve pak navíc vyšlo najevo, že je příbuzná s jinou čerstvou matkou, Borroro, což shledávala nanejvýš vtipným a obě se na základě této skutečnosti začaly víc vídat.
Balmorra se pak chtěla věnovat hlavně Chimichurrimu, ale protože trávil nějaký čas v inkubátoru a otec se taky činil, mohla nadále počítat skoky nebo s tím aspoň pomáhat. V květnu spolu s Jowkabukk vypočítaly aktuální koordináty skoku z Gigoru na dvě planety v Sithských světech, kam se pak zaletěla podívat Ilchi.

d20

Noble 6 / Deep Space Pilot 2
STR 12 / DEX 16 / CON 12 / INT 16 / WIS 12 / CHA 12
Astrogate +18, Computer Use +14, Knowledge (astronomy, hyperlanes) +14, Pilot +14, Repair +10, Diplomacy +8, Gather Information +8, Sense Motive +8, Profession (cartographer) +7
Spacer, Cosmopolitan (Astrogate), Starship Operation (space transport), Trustworthy
Inspire Sympathy, Inspire Trust, Sector Familiarity (Mid Rim)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License