Baldy Crew

Baldy Crew byl neoficiální název jednotky klonů z Kamina přidělených na dosloužení k admirálce Engels. Všichni byli plešatí a všichni stormtroopeři jimi pohrdali, ale byli to pohodáři a dalo se na ně spolehnout.
Do roku 15 BBY nosili lehce upravenou zbroj klonů, poté byli nuceni upgradovat na zbroje stormtrooperské, které si ovšem rovněž hodně upravili.

Historie

Všichni pocházeli z várky klonů, která přišla na svět v roce 30 BBY.
Původně byli přiděleni k různým jednotkám a nasazeni až v posledním roce války klonů, ale po několika bojích a přeskupeních se ocitli v jednom týmu. S koncem války a nástupem Impéria byli začleněni do výcvikového procesu nových stormtrooperů, nicméně sami jimi nikdy nebyli a kolem roku 10 BBY byli považováni za příliš staré na to, aby se ukazovali na veřejnosti. Byli převeleni pod admirálku Engels, která je měla nějak využít a která jim nechala odstranit kontrolní čipy, neboť je vzhledem k pokročilé fázi čistky považovala za redundantní a nechtěla riskovat, že z nich dostanou rakovinu nebo zastřelí ji. Během následujících let dostávali samé horší úkoly a předpokládalo se, že co nevidět zařvou.
V roce 0 ABY sloužili na palubě Götterdämmerungu, kde hlídali serverovnu a další méně kritická místa. Tam jim během působení lodi na oběžné dráze Kashyyyku proklouzl R5-D4, který získal kódy klíčové k osvobození Tábora 52. Před seřváním a degradací je zachránilo následné rozbombardování lodi pyrogelovými hlavicemi z archaické kocábky a přesun interdiktoru do suchých doků, kde už se definitivně neměli šanci dostat do akce.
V rámci podpory operace valkýra je pak pod své velení dostal agent Tonewy, který si je oblíbil a se kterým absolvovali několik cvičení a slušně se sehráli.
V červenci téhož roku vyrazili na první ostrou akci na Nar Shaddaa, kde Kodymu pomáhali v honu na členy Inkvizice. V tom následně pokračovali a přispěli k poškození její sekce na Rozengardu. Po rekonvalescenci vyrazili s lordem Tonewym na Okamar, kde rovněž přiložili zbraně k dílu, a následně se sami vrátili za Frau Engels, aby podali zprávu o dalším úspěšném oslabení Inkvizice.

Členové

  • CC-9966 "Bruce", důstojník
  • CT-99889 "Chris", vibrosekerník
  • CT-99910 "Dwayne", medik
  • CT-99919 "Vin", tichý zabiják
  • CT-99945 "Ben", odstřelovač
  • CT-99965 "Zdeněk", těžká palebná podpora
  • CT-99974 "Sam", demoliční expert
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License