Baccalla

[„Kdo nekrade, šidí rodinu.“]
- Baccallovo motto

Baccalla byl Wookiee z Kashyyyku, podnikatel, filantrop a investor. Ačkoliv v životě podporoval mnoho chvályhodných aktivit včetně her bez hranic, historicky byl vnímán jako postava veskrze záporná, neboť si počáteční kapitál vydělal sprostým podvodem.1

Historie

Narodil se roku 898 BBY do prosté socialistické rodiny v Chenachochanu a díky přirozené inteligenci si rychle osvojil nejen základní dovednosti nutné k výkonu profese horníka, ale i něco navíc. Kdyby mu to bývalo myslelo politicky, jistě by se z něj dříve nebo později stal minimálně soudruh předák, ale Baccallovi se nelíbilo, jakým způsobem je ve vesnici nakládáno s vytěženým bohatstvím, chtěl expandovat a investovat a kýho čerta a brzy se začaly šířit zvěsti, že je ve skutečnosti agentem kontrarevolucionářů. Baccalla vesnici zavčas opustil, nějakou dobu se ukrýval v Tunnatutikanu a nakonec odcestoval až do Rwookrrorro, kde si dodělal vysokou školu a chvíli tam i učil. Přišel si však dlouhodobě finančně nedoceněn, a tak v roce 511 BBY přišel s plánem, jak rychle zbohatnout.
Po několika týdnech příprav kontaktoval ředitelství Joruna Galactic Mining, s pomocí podvržených dat je přesvědčil o tom, že na Shurru VI našel velké naleziště velmi čistého stříbra, a byl pověřen jeho těžbou. V následujících měsících za jejich finance skutečně vybudoval důlní šachtu, ale výtah vedl do prázdné štoly dlouhé pouhých pár desítek metrů a zbytek peněz si šikovně ulil na tajné účty na Curychu. První inspekci ukázal právě tuto šachtu a pak je opil, než přijela druhá, byl už dávno pod novou identitou na Glee Anselmu a užíval si svůj luxusní bungalov na pláži. V následujících letech svůj majetek díky šikovnému investování ještě znásobil a stal se jedním z nejbohatších Wookiů v galaxii. Na rodnou planetu už se nikdy nevrátil, ale sem tam poslal nějaké peníze na podporu Fárače a financoval i bezpočet projektů na vzdělávání mládeže.
Zemřel v roce 331 BBY při orgiích, když se podnapilý udusil v dekoltu vnadné Nautolanky.

d20

Noble 3 / Scoundrel 2
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 17 / WIS 10 / CHA 16
Diplomacy +12, Appraise +10, Bluff +10, Computer Use +10, Forgery +10, Knowledge (economy, geology, history) +10, Gather Information +8, Intimidate +8, Profession (miner) +6, Sense Motive +6
Skill Emphasis (Diplomacy), Infamy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License