Azzio bin Hemzí

Azzio bin Hemzí byl k Síle citlivý člověk z Hallomarru, temný akolyta hraběte Dooku. Měl mladšího bratra Atalira, moc toho nenamluvil a poctivě si každý den holil hlavu, což byl jen jeden z mnoha jeho pravidelných rituálů. S červeným světelným mečem se uměl bránit, ale v boji spoléhal spíš na intuitivní užívání Síly.

Historie

Narodil se v roce 53 BBY na pouštní planetě v Huttském prostoru, a to do rodiny kněží relativně vážené církve. Byl dítětem prvním, plánovaným a oslavovaným, což se na něm značně podepsalo, neboť mu rodiče dopřáli nadstandardní vzdělání, aby je mohl na stará kolena živit. V roce 39 BBY je ale odtáhli Zygerriáni na Sarinin a nezletilým bratrům po nich zbylo jenom příjmení.
Azzio měl naštěstí pod čepicí a z dosavadního studia si odnesl mnohé znalosti, které jim ulehčily život, o jeho značném potenciálu v Síle ani nemluvě. Ačkoliv mezi bratry zpočátku přetrvávala stará nevraživost, uvědomili si, že mají oba své kvality a že společně se jim bude dařit lépe. V ulicích města tak našli a postupně ovládli menší gang zlodějíčků a později se oba dali do služby u Hutta Gromby, ze které koukaly větší peníze. Oba aspirovali na Huttovy osobní strážce, ale jejich rozdílné talenty je tentokrát začaly odcizovat - zatímco Atalir se většinu času plížil venku a chtěl se stát nájemným vrahounem, Azzio byl schopný v boji beze zbraně, taktice i dalších, nepříliš bojových disciplínách, a raději se zdržoval v paláci, kde mohly být jeho talenty náležitě využity. Hlídal tedy Grombovo kasíno, aby tam nikdo nepodváděl, sem tam se podíval do budoucnosti a byl přítomen i některým jednáním, při nichž lehkým tlačením na Sílu zvyšoval sílu Huttových argumentů.
Jistě by ho čekala zářná kariéra majordoma, kdyby na Hallomarr krátce před začátkem války klonů nezavítal hrabě Dooku. Ten Azziovi předložil nabídku, jaká se neodmítá, a vzal s sebou i jeho bratra, který mohl separatistům rovněž hodně pomoci. Hrabě Dooku pak Azzia nějaký čas osobně učil, věnoval mu součástky na světelný meč a nechal se slyšet, že se těší na další spolupráci. Ta spočívala v tom, že ho poslal dohlížet na enklávu Sev'rance Tann na Miu Leptonis IV, kde se Azzio stal jedním z instruktorů a ještě se toho tam dost naučil. S kolegyní Rhek Tei byli zodpovědní za to, že se z tamních děcek stanou využitelné zdroje pro Konfederaci, a sem tam se proletěl po okolí, aby dovezl nové rekruty. Od počátku nevěřil té nové vychovatelce, ale svoje pochybnosti si nechával pro sebe a vyčkával na příležitost a vhodné důkazy.
V roce 22 BBY měl učitelský sbor akademie posílit i jeho bratr, ale než tam doletěl, proběhla bitva na Geonosis a měl najednou spoustu důležitější práce. Azzio tedy dál učil místní děcka, zejména Rege, šermu nejen se světelnými meči a po večerech studoval filosofické spisy z akademické databáze. Jejich hnízdo však bylo zanedlouho prozrazeno a objeveno dvěma mistry Jedi, Champbaccou a Con-Denyzzem, kteří se rozhodli ho ve spolupráci s Ninou infiltrovat a zavřít. Ačkoliv měl Azzio v plánu vyrazit dvojici narušitelů naproti, Sev'rance mu to zakázala a vrhla jim do cesty nejprve většinu studentstva.
Plán nevyšel, mistři se prosekávali obranou a Sev'rance tak zavelela k taktickému ústupu. Azzio váhal, ale nakonec s Rhek Tei a Regem uposlechli a vydali se únikovými tunely na povrch, ovšem cestu jim zahradil zával. Protože cítili, že mistr Denyzz je na cestě, začali všichni tři meditovat a připravovat se na konfrontaci. Když se vousatý Jedi objevil, instruktoři mu do cesty nejprve poslali studenta, aby si udělali přehled o jeho stylu boje, Azzio pak po Regově smrti jako první zaútočil a dokonce Woallca sekl do ramene. Ačkoliv se pak do souboje zapojila i Rhek a Azzio odolal několika pokusům o odhození Silou, mistr po chvíli zvítězil a po výpadu z kotoulu ho probodl svým mečem.
Azziovo tělo pak odklidili údi, jeho světelný meč byl rozebrán na součástky a použit při výcviku nové, světlejší generace.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License