azurit

Azurit byla sytě modrá a levná droga, která gumovala mozky a lidem tu pomáhala uniknout z hnusu života. Navzdory značně destruktivním účinkům byla poměrně oblíbená a na Nar Shaddaa se po ní dokonce jmenoval celý sektor.

Historie

24. 12. 0 ABY byla azuritem na Kompostárně předávkována a utracena Algernnon de Bray, druhá svého jména.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License