azurit

„Jako nálada když zahrajou poslední kus,
modrá je naděje, láska i moje blues.
Je to barva, kterou mám prostě rád,
modrá je dobrá, už je to tak.“
- popěvek prodavačů azuritu

Azurit byla sytě modrá droga vyráběná podle tajného receptu smícháním toluenu, modré skalice a pracího prášku. Šlo o levnou, viskózní kapalinu, která při nitrožilním užití navozovala krátkodobou psychickou úlevu a pomáhala uživatelům uniknout z hnusu života, ale dlouhodobě gumovala mozky a bylo velmi snadné se jí předávkovat. Navzdory značně destruktivním účinkům na fyzické i psychické zdraví to byla droga poměrně oblíbená a na Nar Shaddaa se po ní dokonce jmenoval celý sektor.

Historie

Drogu vynalezli v roce 7721 BBY pantoranští ekonomičtí imigranti na Nar Shaddaa, kteří hledali jednoduchý způsob, jak zbohatnout. Namícháním koktejlu z levných surovin, který šel prezentovat jako droga, se jim to povedlo, oni záhy vydělali dost na rozjetí masové produkce a zanedlouho byli středem ekonomiky svého sektoru. Aby zabránili náhodnému vyzrazení receptu, jakmile měli dostatečný kapitál, skoupili přilehlé chemičky a výrobce onoho pracího prášku, co azuritu dodával specifickou chuť, a jejich tajemství tak bylo na další tisíce let v bezpečí.
Po roce 1600 BBY drogu na výslunní vystřídaly rovněž levné, ale relativně bezpečnější smrtyčky, nicméně i azurit byl stále běžně k dostání.
24. 12. 0 ABY byla azuritem na Kompostárně předávkována a utracena Algernnon de Bray, druhá svého jména.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License