Azoam

Azoam byla planeta v sektoru Chommell ve Středním pásu. Při pohledu z vesmíru to byla žlutá koule s bílými polárními špičkami. Většinu flóry tvořila vysoká žlutá tráva, na planetě téměř neexistovali predátoři a podnebí bylo příjemně stabilní. Tamní inteligentní forma života, veverkovití Azoané, patřili k nejpacifističtějším národům galaxie a rovněž byli silně nábožensky založení. Hlavním vývozním artiklem byly produkty ekologického zemědělství, ale nacházelo se tam i pár dolů na rudu.

Města

Historie

Domorodá rasa Azoanů se vyvíjela pomalu a poklidně, v dávných dobách založila velkou církev a vybudovala dvanáct obrovských chrámů na rovníku planety. K nim se po roce 500 BBY přidali ještě lidští kolonisté, kteří přiletěli farmařit a kteří žili s původním obyvatelstvem v záviděníhodné harmonii.
Planeta byla ve třetím měsíci války klonů napadena a jen s minimálním odporem obsazena jednotkami Konfederace pod vedením kaminoánské vědkyně Kunpi Tai, která tam otestovala svůj nanovirus na posádce Šerifa, nicméně invazi odvrátil velmistr Champbacca se svou věrnou družinou.
V následujících měsících tam byl relativně často k vidění Rychlý dráp, který odtamtud vozil zásoby na Miu Leptonis IV.
Za Impéria byla planeta ponechána svému osudu, protože se nijak nebouřila, a pouze se tam čas od času zastavil křižník, aby vyzvedl daně.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License