Aya Vitthar

„Jako bych to neříkala, neměla jsi opouštět tradice našeho kmene tak snadno. Ani můj syn to nikdy úplně neudělal. Vím, proč jsi to udělala, ale to neznamená, že to nebylo hloupé…“
- Aya Vitthar na svou snachu

Aya Vitthar byla Togruta ze Shili, tchyně Nyar Vitthar, babička Cae a Lo'zeka a prababička Emily. Disponovala velmi omezenou citlivostí k Síle a dokázala spontánně vytvářet komunikační mosty mezi členy své blízké rodiny, v pokročilejším věku mluvila charakteristickým chraplavým hlasem a byla poněkud popudlivější než její vrstevnice.

Historie

Narodila se v roce 82 BBY na domovské planetě své rasy a rychle se začlenila do tradičně smýšlejícího kmene, který kočoval a živil se lovem. V dětství se setkala s rytířem Jedi, jenž v ní vycítil schopnost ovládat Sílu, ovšem protože šlo o potenciál vyloženě zanedbatelný, ani ji nezmínil ve svém hlášení.
V kmenové jednotce byla pověřena vařením čaje a dalších nápojů, v roce 64 BBY byla rituálně provdána za příslušníka spřáteleného kmene a o rok později se jí narodil syn. Ačkoliv ho vychovávala vysloveně tradičně, už v mládí u něj byly jasně vidět novátorské snahy a ona se tedy zcela oprávněně obávala, že bude chtít zdrhnout do města a přestat kočovat. Přesně to se nakonec stalo a Aya, než aby nechala syna napospas výstřelkům moderní doby, opustila kmen i partnera a šla s ním, především aby ho hlídala. K jeho nápadu rozjet čajovou plantáž a následně s lístky obchodovat se nejdřív stavěla skepticky, ale pomáhala, kde se dalo, a byla pak příjemně překvapená tím, že ji to nejen bavilo a naplňovalo, ale také uživilo. Navíc se jí dařilo držet syna na Shili a udržovat jeho oddanost tradičním hodnotám, a tak byla relativně spokojená až do chvíle, kdy se na scéně objevila Nyar.
Ještě liberálněji smýšlející Togrutu jakožto partnerku svého syna vyloženě nesnášela a učinila několik aktivních pokusů o jejich rozdělení, ovšem všechny selhaly a ti dva se vzali. V následujících letech plantáž vzkvétala, obchod šlapal a Aya nevynechala jedinou příležitost, aby snachu náležitě vyplísnila. Z vnuka Lo'zeka měla přesto velkou radost, o to větší, když začal pobíhat v okolí města a vypadalo to, že se třeba jednou vrátí ke kočování.
Další rána přišla v roce 34 BBY, kdy se její syn rozhodl přestěhovat na Generis. Aya podezírala Nyar, že si chce jenom vyhodit z kopýtka a flákat se někde daleko od domova, přestěhovala se s nimi a z toho, jak je na nové planetě vychovávána její nová vnučka Cae, už takovou radost neměla. Žili si tam velmi slušně, ale Aya by to všechno s radostí vyměnila za možnost vrátit se i s rodinou zpátky ke kmeni. Sny, v nichž se jí zjevovali rodiče a další příbuzní ze Shili, nejdřív vyhodnotila jako podvědomou touhu po kmenové soudržnosti, později díky dopisům pochopila, že je skutečně viděla. Tuto schopnost však nadále nedokázala jakkoliv ovládat a byla odkázaná na náhodu.
V prvním roce války klonů byla Generis obsazena žoldáky, což by Aye nijak zásadněji nevadilo, kdyby se během okupace zároveň neztratila Cae. Lo'zek ji začal hledat, ale úspěch měla až právě Aya díky své schopnosti. Snažila se uklidnit zbytek rodiny, ale Nyar si pořádně vydechla až ve chvíli, kdy Cae poslala dopis z nějaké školy a ujistila je, že je v pořádku. Zbytek okupace nějak přečkala, z nástupu Impéria neměla ani trochu radost.
Celá rodina se pak z ekonomických důvodů v roce 14 BBY vrátila na Shili, z čehož už radost měla, a to velkou, ačkoliv samozřejmě na oko remcala taky, aby nevyšla ze cviku.1 Lo'zek se sice po pár měsících vrátil na Generis, ale ona věděla, že se o sebe dokáže postarat, a dohlížela spíš na Nyar a svého syna, kteří se pokoušeli obnovit poněkud zpustlé čajové plantáže. Zatímco jí změna prostředí vyloženě prospěla, mladší generace na tom byla hůř a v roce 6 BBY zemřel její syn, o několik měsíců později i Nyar.
Kolem bitvy o Yavin byla z Ayi zdánlivě senilní babka kořenářka, co žila na okraji města a neustále remcala na to, jak dřív bývalo líp. Ve skutečnosti jí to ale pořád ještě docela myslelo a byla zvědavá, jestli ji Cae nebo Lo' ještě stihnou navštívit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License