Avalinor

Avalinor byla planeta v soustavě Zeist v Neznámých regionech. Obyvatelstvo, rasa lidem k nerozeznání podobných, ale extrémně dlouhověkých humanoidů, nebylo příliš početné ani technologicky vyspělé a žilo primárně na několika souostrovích roztroušených ve velkém oceánu. Klima tam bylo mírné, většinu roku příjemné, jen v zimě trochu chladnější.

Historie

Domorodá rasa patřila mezi první, co vynalezly hyperpohon, ale jak tak její členové cestovali po hvězdách, uvědomovali si pomíjivost života ostatních ras, marnivost zbytku galaxie a zbytečnost dobrodružství, pročež se výdobytků civilizace začali dobrovolně vzdávat. Místo toho vedli prostý, ale naprosto spokojený život v rybářských vesničkách a osadách na ostrovech všude po planetě.
Ještě v prvním století před přeměnou Republiky na Impérium odtamtud sem tam někdo odletěl, ale už se nikdy nevrátil a pak se kontakt přerušil úplně.
V roce 14 BBY se na oběžné dráze objevil Misionář, imperiální křižník pod velením samozvané Císařovy ruky Heany Brannigan, a po krátkém obléhání ji kompletně dobyl. Lady Hyena pak začala nejen s budováním pevnosti, jak měla nakázáno, ale také s unášením a konzumací těch zbytečně dlouhověkých obyvatel.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License