Attakullakulla

[„S těma jménama se to začíná zvrtávat, odteď budeme zase zkracovat, jo?“]
- Attakullakulla nad kolébkou svého syna

Attakullakulla, syn Attakullův, byl Wookiee z Kashyyyku, příslušník rodu Nanwooků a prapotomek Akully, syna krále Nanucka.

Historie

Narodil se v roce 1488 BBY ve Rwookrrorro a byl silně ovlivněn tím, že se jeho děda v mládí od Komise odborného posouzení rodu dozvěděl, že mu v žilách koluje trocha královské krve. Stejně jako otec byl i Attakullakulla pojmenován na počest jejich slavného prapředka v naději, že se tak dostane k moci nebo aspoň penězům, ale výsledkem bylo pouze to, že se mu ostatní děti ve škole pošklebovaly a někteří učitelé si ho nedokázali zapamatovat.1
Attakullakulla po škole pokračoval v otcově řemesle, stal se pokrývačem a vzal si ženu bez urozeného původu, nicméně poměry ve městě ho čím dál víc iritovaly a s oblibou poslouchal legendy o dávných kolonizačních výpravách Pachacuteca a Maquahuttiů. Sám se k ničemu neměl, což se změnilo až s návštěvou vzdáleného bratrance v Tyrvrarru. Ačkoliv byl zpočátku proti, nakonec se společně zhulili a on procitl. Ještě téhož dne a ještě pod vlivem se vrátil domů, vyhecoval výpravu a vyrazil na západ,2 kde založil vesničku Karrambacullek a stal se jejím prvním náčelníkem. Vládl moudře i bez hulení až do své smrti v roce 999 BBY a jeho potomkové včetně Hurrdurra a Churra tam vládli až do imperiálního zátahu rok před bitvou o Yavin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License