Atormentada

Atormentada byla Wookiee z Kashyyyku, příslušnice rodu Cherwooků, kapitánka Chlupatého kaktusu a pětinásobná šampionka wruushi v lehké váze. Měla nesporný organizační talent, uměla pracovat s lidmi a hrát na harfu a kdyby neměla pořádnou porci sebeúcty, nejspíš by vyhrála pár ročníků soutěže miss Kashyyyk. Pohrdala kashyyyckým fotbalem a z alkoholických nápojů si dala nanejvýš bručák od Zeleného draka.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 96 BBY ve Rwookrrorro a jakožto jediné dítě prominentního městského radního, jehož žena při porodu zemřela, byla náležitě rozmazlována. Díky tomu se přes den učila dovednosti, které se očekávaly od někoho jejího postavení, a pak se mohla věnovat věcem, co zajímaly ji – především se jednalo o bojové umění wruushi. Postavu na to sice neměla, ale soukromý učitel udělal své a ona v tom zanedlouho byla lepší než ve hře na harfu, recitování městských zákonů a dalších nesmyslech.
V roce 53 BBY se dozvěděla úžasnou zprávu, že ji otec po menších peripetiích1 velmi výhodně zasnoubil. Manželem se jí měl stát Wyrrgy, švarný obchodník a dědic přepravní společnosti s malými doky přímo ve městě, a její otec byl z té vidiny tak nadšený, že jeho otci za sjednání sňatku rovnou vyplatil věno. Atormentada nesouhlasila, ale nikdo se jí na nic neptal, a tak zintenzivnila cvičení, rozmlátila pár figurín, a dokonce chvíli zvažovala, že uteče.2 To však nakonec zavrhla a pomalu se smiřovala s tím, že si holt Wyrrgyho vezme, ačkoliv jí ta vidina nepřinášela žádnou radost. Protože se ale vyskytly nějaké komplikace a Arrtharuk svatbu neustále odkládal, mohla si svobodu užívat mnohem déle a vůbec ji nermoutilo, že se s ní Wyrrgy ani nechce vidět.
Věnovala se místní politice, pomáhala otci s výkonem funkce a párkrát vypomohla i přímo náčelníkovi, čímž si u něj udělala očko. Několikrát byla přítomna při konferenčním hovoru náčelníka se senátorem Yaruou a jednou na něj dokonce promluvila. Účastnila se také sedmi ročníků ženské soutěže v mistrovství wruushi a získala jednu bronzovou, jednu stříbrnou a pět zlatých medailí.
V roce 39 BBY obdržel její otec zprávu, že Arrtharuk zemřel a že Wyrrgy si vzal jinou, což na rozdíl od Atormentady nenesl nejlépe. Ještě hůře nesl to, že z věna nedostal zpátky ani šišku, ale Atormentada toho šikovně využila a pod záminkou, že má z vývoje situace strašné trauma, si vymohla možnost nastoupit na vojenskou akademii ve městě. Následujících sedm let patřilo k nejšťastnějším v jejím životě. Učila se střílet, boxovat i pilotovat, posilovala a rozvíjela taktické myšlení, dokonce i hrála v útvarové kapele, ač tam harfa moc nezapadala. Ačkoliv chvíli koketovala s myšlenkou, že u armády zůstane a dá se k námořnictvu, když už získala průpravu, nakonec se po absolvování rozšířeného výcviku vrátila do civilu.
Od roku 31 BBY pak díky novým dovednostem povýšila na osobní asistentku náčelníka, protože mu mohla nejen radit, ale v případě potřeby ho i velmi efektivně bránit. Několikrát jí dokonce nabídl, že po službě zajdou na pivo, a nebylo těžké poznat, že se mu líbí, ale ona o něj nejevila ani nejmenší zájem. Po jeho boku ale stála dál, i po smrti svého otce v roce 25 BBY a až do konce války klonů, kdy z pohodlí náčelnického sídla v součinnosti s veliteli vymýšlela plán B pro případ, že Kachirho padne.
K tomu sice nedošlo, ale během chaosu po vyhlášení rozkazu 66 byla za tu vzdálenost od první linie tuze ráda a zavčas prchla do lesa.

Občanská válka

Od samého začátku se snažila vyhecovat vznik jednotného planetárního hnutí odporu, ale zároveň byla ostře proti konvenční kampani, která podle ní nebyla dlouhodobě udržitelná ani proveditelná. Plán náčelníka Snurrka však zastavit nestihla a ke Krákavé skále odešla i velká část její skupiny, což je značně oslabilo.
Dalších pět let živořila v lesích s partou přeživších, roku 14 BBY se její cesty zkřížily s Šošónským králem z odboje a ona se k němu nadšeně přidala. Společně zachránili Boyarra a na Little Katarn se pak dostali na základnu v mlhovině Tyyyn.
Tam se Atormentada rychle zabydlela a stala se jedním z Kanryho důstojníků. Přestože nebyla ostřílený veterán a nevážila tři metráky, její hlas byl na poradách slyšet, nezřídka přišla s nějakým tím dobrým návrhem a v následujících letech se stala stěžejním členem organizace. Ačkoliv bylo vyhlášeno několik sázek o to, jak rychle podlehne Kanryho šarmu, nikdy k tomu nedošlo, neboť si opakovala, že je to bratr toho kašpara, co si ho měla brát.
28. 3. 0 ABY jí bylo svěřeno velení na Little Katarn, s nímž vysadila Kanryho, Juráška a několik dragounů u Tábora 52. Krycí palbou z lodi pak přispěla k osvobození tábora a následně se s ní stáhla do lesa, kde se později setkala s přeživšími a vrátila se s nimi na Boyarr. Oslav se významněji neúčastnila, ale s radostí sledovala, jak slaví jiní. Ačkoliv pak chvilku zvažovala, že by se přidala k buňce kapitána Simbaccy, kde by se možná dostala k velení opravdového venatoru, její vlastenectví nakonec zvítězilo, zůstala a krátce po odletu dobrovolníků se spřátelila s Hannou.
12. 8. 0 ABY na stanici přistál Chlupatý kaktus, na jehož palubě přivezla skupina dobrodruhů Wyrrgyho v kómatu. Z toho odvařená nebyla, ale aspoň si konečně prohlédla, o co přišla, a pak s radostí zjistila, že Kaktus odboji zůstane a že Kanry ho svěřil do jejích schopných rukou.
V následujících měsících se tak stala kapitánkou a se svou neohroženou posádkou nejen hlídkovala v mlhovině Tyyyn, ale vyrazila i na několik akcí povětšinou diverzního charakteru, při nichž využívala faktu, že je Kaktus imperiální loď. Spřátelila se během nich se svým prvním důstojníkem Shoranem i ostatními a i když se zasahováním do politiky na Trandoshe moc nesouhlasila, chápala, že takticky vzato to může být výhodné.
V srpnu roku 1 ABY byla k ruce kapitánce Moiře, když se s Muradinem přidala k odboji a dorazila na Boyarr, a hodně jí toho naučila. 10. 9. vyrazila s Kaktusem na akci, která se trochu protáhla, ale jejíž fenomenální úspěch chtěla Atormentada na Boyarru náležitě oslavit. Vrátila se ovšem až 17. 9. a krátce po přistání na stanici zjistila, že na sebe veškerou pozornost svým předchozím úspěchem u Zaraka strhla Moira. Protože jí to ale naprosto přála,3 prostě jenom hodila za hlavu připravený projev a decentně se účastnila její oslavy.

d20

Noble 9 / Soldier 2 / Naval Officer 1
STR 14 / DEX 14 / CON 12 / INT 14 / WIS 11 / CHA 16
Bluff +15, Diplomacy +15, Sense Motive +12, Appraise +10, Astrogate +10, Intimidate +10, Knowledge (bureaucracy) +10, Pilot +10, Computer Use +8, Disguise +8, Entertain (harp) +8, Gather Information +6, Knowledge (tactics) +6
Martial Arts, Wruushi, Improved Martial Arts, Persuasive, Wruushi Expertise, Influence, Starship Operation (capital ships), Gun Crew Chief

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License