Atalir bin Hemzí

„…“
- Atalir bin Hemzí se zlobí

Atalir bin Hemzí byl k Síle citlivý nájemný vrah z Hallomarru, který pracoval pro hraběte Dooku a později posílil řady Inkvizice. Vypadal výrazně starší, než ve skutečnosti byl, měl šedivý plnovous a holou hlavu a nikdo ho nikdy neslyšel promluvit. Byl neskutečně tichý, uměl se skrývat ve stínech i před zraky pozorovatelů a docela mu šlo i skákání do sena, přičemž tím vším si kompenzoval fakt, že jeho schopnosti v Síle byly přinejmenším podprůměrné.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 49 BBY na planetě v Huttském prostoru a jeho dětství to značně poznamenalo. Pocházel sice z relativně váženého rodu tamních kněží jedné obskurní církve, ale rodiče mu někdy kolem desátého roku života odtáhli Zygerriáni na Sarinin a jemu po nich zbylo jenom příjmení.
Přežil ale v ulicích města dost dlouho na to, aby mohl narukovat do služby u Hutta Gromby a vydělat si nějaké peníze. Během služby také získal nějaké ty zkušenosti a začínal si všímat, že má občas podivné předtuchy a že mu víc než bouchačky a granáty vyhovují nože a vůbec věci, co se dají používat z pohodlí stínů. Po nocích se tedy začal plížit městem, bystřit si smysly a zocelovat reflexy, načež se někdy kolem bitvy o Naboo nabídl, že odstraní jednoho z Huttových agresivních odpůrců potichu, bez rámusu a bez zbytečného krveprolití. Nikdo nevěřil, že to dokáže, ale příležitost dostal, zaválel a čekala by ho jistě zářná kariéra nájemného vraha pro Hutty, kdyby ho krátce před začátkem války klonů nepotkal hrabě Dooku. Ten ho snadno přemluvil, ať se k nim přidá, naučil ho trochu pracovat se svým darem a dodal mu materiály na stavbu vlastního světelného meče, protože to bylo něco, po čem Atalir strašlivě toužil.
V roce 22 BBY byl poslán učit metody tichého zabíjení do enklávy Sev'rance Tann na Miu Leptonis IV, ale než tam doletěl, proběhla bitva na Geonosis a on měl najednou spoustu důležitější práce. Během klonových válek několikrát infiltroval nejrůznější republiková velitelství, odnesl odtamtud nezanedbatelné množství informací a cestou tiše, světelným mečem zabil nespočet klonů a důstojníků, to všechno aniž by jedinkrát promluvil.
Spíš než rozkaz 66 ho zaskočila smrt jeho pána a zaměstnavatele, ale naštěstí o něm Císař věděl, a tak mu brzy nabídl mnohem zajímavější záda k probodnutí.

Občanská válka

Atalir posílil řady inkvizice a účastnil se několika zátahů na přeživší Jedie nebo sympatizanty se starým režimem. Když se pak instituce rozdělila na několik sekcí, stal se jeho velitelem Ludo Mabiro z Lictoru Limbus, kam se také Atalir záhy přesunul. Dostal pohodlnou kajutu, nikdo si s ním nechtěl povídat a občas někam vyrazil vrazit červenou čepel do zad, bylo to prostě hrozně super. Hned v prvním roce působení se mu s kolegyní Valery podařilo zajmout jedijské eso Zippanandu, za což byli pochváleni před nastoupenou jednotkou bachařů.
Když pak počty Jediů v galaxii klesly a Císař rozhodl nedotovat již zbytečnou organizaci na jejich potírání, celá jejich sekce se rozhodla pokračovat v činnosti, protože měli na palubě několik zajímavých vězňů, které by nebylo vhodné vypustit mezi slušné občany galaxie, a protože Atalir poslal Císaři rukou psaný dopis, že bude jeho zájmy hájit dál, klidně bez platu.

Potenciália

S trochou štěstí umře, s hodně štěstím dřív, než někoho zabije jednou ranou ze zálohy.

d20

Scoundrel 2 / Soldier 4 / Dark Side Assassin 9
STR 12 / DEX 18 / CON 13 / INT 16 / WIS 10 / CHA 12
Hide +20, Move Silently +20, Balance +10, Bluff +10, Craft (lightsabers) +10, Escape Artist +10, Gather Information +10, Intimidate +10, Knowledge (Jedi lore) +10, Listen +10, Search +10, Spot +10, Tumble +10, Demolitions +8
Rugged, Stealthy, Track, Dodge, Combat Expertise, Skill Emphasis (Survival), Exotic Weapon Proficiency (lightsaber), Lightning Stealth, Guided Attack, Jedi Hunter
Advanced Preparations, Signature Weapon (lightsaber)
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License