Atalir bin Hemzí

„…“
- Atalir bin Hemzí se zlobí

Atalir bin Hemzí byl k Síle citlivý nájemný vrah z Hallomarru, který pracoval pro hraběte Dooku a později posílil řady Inkvizice, mladší bratr Azzia. Ze sourozenců to byl on, kdo vypadal starší, už ve třiceti měl šedivý plnovous a holou hlavu a nikdo ho nikdy neslyšel promluvit. Byl neskutečně tichý, uměl se skrývat ve stínech i před zraky pozorovatelů a docela mu šlo i skákání do sena, přičemž tím vším si kompenzoval fakt, že jeho schopnosti v Síle byly přinejmenším podprůměrné.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 49 BBY na planetě v Huttském prostoru, a to do rodiny kněží relativně vážené církve. Byl dítětem druhým, nečekaným a nechtěným, což se na něm značně podepsalo, neboť rodiče silně preferovali jeho staršího bratra a pouze jemu také dopřávali nadstandardní vzdělání. V roce 39 BBY je navíc odtáhli Zygerriáni na Sarinin a nezletilým bratrům po nich zbylo jenom příjmení.
Azzio měl naštěstí pod čepicí a z dosavadního studia si odnesl mnohé znalosti, které jim ulehčily život, o jeho značném potenciálu v Síle ani nemluvě. Ačkoliv mezi nimi zpočátku přetrvávala stará nevraživost, uvědomili si, že mají oba své kvality a že společně se jim bude dařit lépe. V ulicích města tak našli a postupně ovládli menší gang zlodějíčků a později se oba dali do služby u Hutta Gromby, ze které koukaly větší peníze. Oba aspirovali na Huttovy osobní strážce, ale jejich rozdílné talenty je tentokrát začaly odcizovat - zatímco Azzio byl schopný v boji beze zbraně, taktice i dalších, nepříliš bojových disciplínách, Atalir si začínal všímat, že má občas podivné předtuchy a že mu víc než bouchačky a granáty vyhovují nože a vůbec věci, co se dají používat z pohodlí stínů. Po nocích se tedy začal plížit městem, bystřit si smysly a zocelovat reflexy, načež se krátce po bitvě o Naboo nabídl, že odstraní jednoho z Huttových agresivních odpůrců potichu, bez rámusu a bez zbytečného krveprolití. Nikdo nevěřil, že to dokáže, snad jen jeho bratr, ale příležitost dostal, zaválel a čekala by ho jistě zářná kariéra nájemného vraha pro Hutty, kdyby na Hallomarr krátce před začátkem války klonů nezavítal hrabě Dooku. Ačkoliv ho zajímal hlavně nadějný Azzio, nebyl zas tak velký problém ho přesvědčit, že svoje využití a talenty má i bratr mladší, a tak se k separatistům přidal i Atalir. Hrabě Dooku ho dokonce naučil trochu pracovat se svým darem a dodal mu materiály na stavbu vlastního světelného meče, protože to bylo něco, po čem Atalir strašlivě toužil.
V roce 22 BBY byl poslán učit metody tichého zabíjení do enklávy Sev'rance Tann na Miu Leptonis IV, kde už nějakou dobu působil Azzio, ale než tam doletěl, proběhla bitva na Geonosis a on měl najednou spoustu důležitější práce. Vyhnul se tak pogromu, který akademii postihl a během nějž jeho bratr zemřel světelným mečem mistra Jedi. Mrzelo ho to, ale na to, aby rozjel nějakou pomstu, měl příliš mnoho práce. Během klonových válek několikrát infiltroval nejrůznější republiková velitelství, odnesl odtamtud nezanedbatelné množství informací a cestou tiše, světelným mečem zabil nespočet klonů a důstojníků,1 to všechno aniž by jedinkrát promluvil.
Spíš než rozkaz 66 ho zaskočila smrt jeho pána a zaměstnavatele, ale naštěstí o něm Císař věděl, a tak mu brzy nabídl mnohem zajímavější záda k probodnutí.

Občanská válka

Atalir posílil řady Inkvizice a účastnil se několika zátahů na přeživší Jedie nebo sympatizanty se starým režimem. Když se pak instituce rozdělila na několik sekcí, stal se jeho velitelem Ludo Mabiro z lictoru Limbus, kam se také Atalir záhy přesunul. Dostal pohodlnou kajutu, nikdo si s ním nechtěl povídat a občas někam vyrazil vrazit červenou čepel do zad, bylo to prostě hrozně super. Hned v prvním roce působení se mu s kolegyní Valery podařilo zajmout jedijské eso Zippanandu, za což byli pochváleni před nastoupenou jednotkou bachařů, v roce 12 BBY se osobně účastnil nahánění dvou hledaných uživatelů Síly na Naboo. Když pak počty Jediů v galaxii klesly a Císař rozhodl nedotovat již zbytečnou organizaci na jejich potírání, celá jejich sekce se rozhodla pokračovat v činnosti, protože měli na palubě několik zajímavých vězňů, které by nebylo vhodné vypustit mezi slušné občany galaxie. Atalir navíc poslal Císaři rukou psaný dopis, že bude jeho zájmy hájit dál, klidně bez platu.
S Ludovým plánem, jak nahradit ušlé příjmy, neměl nejmenší problém a naopak byl připraven v něm být nápomocný. Do Valeryina plánu na polapení záhadně přeživšího Woallca Con-Denyzze na Kampperelanu se zapojit nestihl, ale nepochyboval o tom, že dříve nebo později dostane další příležitost a že pomsta bude o to sladší, o co stihla vychladnout. Když pak velitel prostřednictvím částečně konvertované Zippanandu poslal zajímavou nabídku neznámým lovcům odměn, byl Atalir pověřen jejím odlovem v případě, že je zradí, nicméně k tomu nedošlo a znovu se tak setkali přímo na Limbu. Vyhlášení lovu na konkurenční inkviziční buňky pak Atalir shledával nanejvýš zábavným a těšil se, co z toho bude, ovšem zároveň si začal trochu více hlídat velitele, aby ho mohl v případě průseru nebo náhlého záchvatu ambicióznosti napráskat Císaři.

d20

Scoundrel 2 / Soldier 4 / Dark Side Assassin 9
STR 12 / DEX 18 / CON 13 / INT 16 / WIS 10 / CHA 12
Hide +20, Move Silently +20, Balance +10, Bluff +10, Craft (lightsabers) +10, Escape Artist +10, Gather Information +10, Intimidate +10, Knowledge (Jedi lore) +10, Listen +10, Search +10, Spot +10, Tumble +10, Demolitions +8
Rugged, Stealthy, Track, Dodge, Combat Expertise, Skill Emphasis (Survival), Exotic Weapon Proficiency (lightsaber), Lightning Stealth, Guided Attack, Jedi Hunter
Advanced Preparations, Signature Weapon (lightsaber)
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License