Atalay

Atalay byla malá planeta nacházející se v Neznámých regionech, mezi Ilumem a Rakata Prime. Byla obklopena rozsáhlou mlhovinou, kterou bylo nesmírně obtížné prolétnout. Považovalo se to za možné pouze pro jedince ovládajícího Sílu. Planetu obíhaly dva měsíce, jeden geologicky velice aktivní, druhý zmrzlý, pokrytý sněhem.
Na planetě se nacházelo Údolí Ilien, ve kterém stál chrámový komplex řádu Atalay. Největším městem byl Toll-a-tawar, který založili trosečníci mezigalaktické výpravy.

Historie

Přestože se planeta nacházela uprostřed neprozkoumané mlhoviny, skrz kterou bylo nebezpečné cestovat, byla během historie několikrát obydlená a následně zase opuštěná.
Jako první tam zavítali Rakatové, kteří ji pojmenovali Rakateron, "daleko od Rakaty", a kteří tam vybudovali Zřídlo a několik dalších stavebních komplexů.
Později tam došlo k založení stejnojmenného řádu uživatelů Síly, vytvoření Superholocronu a dalším zázrakům. Kolem roku 1000 BBY však řád zanikl a přeživší členové se rozprchli po galaxii.
V roce 51 BBY planetu nalezl Dmi Ato se svými padawany Roxem a Uv-Arem. Usídlili se tam, studovali pozůstatky řádu Atalay a podnikali i další zajímavé věci.
2. 9. 6 BBY planetu objevili Kody-Kann Tonewy a Voh-Jin Sanseator Misto, což odstartovalo celou řadu zábavných událostí.
V roce 4 BBY tam proběhla velká bitva, od té doby se Wyrrgy vrtal v tamních archivech a snažil se vyřešit problém s nerovnováhou Síly v soustavě.
Krátce po zničení první Hvězdy smrti byla tamní nerovnováha vyřešena dvojicí dobrodruhů a Deekem, ale poštvalo se něco jiného a většina obyvatelstva se postřílela nebo byla zabita šíleným duchem. Wyrrgy a další přeživší byli z planety evakuování 10. 8. 1 ABY.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License