Arschen Un-Atlu

Arschen Un-Atlu byl člověk z rodu Un-Atlu, který sloužil sektě K'sulmatha a vedl výzkum pro znovuzrození rasy Massassi.
Narodil se v roce 48 BBY na Bwyrgenu. Byl chladný, bez empatie a měl chorobný strach ze smrti.

Jeho rod vlastnil několik farmaceutických společností a nemocnic. Arschen byl dědicem rodinného jmění. Od mládí byl fixován na svou matku, která byla jeho jediným členem rodiny, otec zemřel při jednom z lovů v oboře lorda Di-Bony rukou vzpurného vězně. Další rána na sebe nenechala dlouho čekat. Byl svědkem, jak jeho matka pomalu umírá zákeřnou nemocí, což způsobilo jeho obsesi a strach ze smrti. Přísahal si, že najde způsob, jak obejde smrt.
Už jako malého jej navštívil lord Di-Bona a pověděl mu o myšlenkách Urumurose. Pro Arshena to byl impuls, který potřeboval. Možnost dosáhnout nesmrtelnosti. Vystudoval medicínu, stal se z něj odborník na genetiku. Nemocnice, které vlastnila jeho rodina, využíval ke svým morbidním pokusům na inteligentních bytostech vždy s úmyslem překonal smrt. Během jeho pokusů zemřely stovky nevinných.
Později, když lord Di-Bona nalezl tři zárodky Massassi, osobně dohlížel na genetické testy a z větší části přispěl k vytvoření životaschopných jedinců. Pokusy se prováděly v tajných laboratořích umístěných pod nemocnicí na planetě Bor-latos II. K pokusům byli zneužiti i někteří pacienty z nemocnice.

V roce 6 BBY jeden z pacientů odhalil, co se v nemocnici děje, a dostal se až do útrob laboratoří, kde napadl samotného Arschena. Krath se s ním utkal v souboji na meče. Byl ale poražen a musel utéct. Celý výzkum musel být narychlo přesunout do hlavního sídla Di-Bonů.
Byl přítomen incidentu v sídle Di-Bonů a zemřel při něm rukou Voh-Jina.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License