Arrtharuk

Arrtharuk byl černý Wookiee, obchodník a rodák z Rwookrrorro. Narodil se někdy v roce 336 BBY.
Uměl být zábavný a společenský, měl spoustu přátel a obchodní partneři s ním rádi jednali, ale doma byl despotický a svým jednáním postupně ztratil všechny ze svých dětí. Jeho nejlepším přítelem byl Georrggekes.

Historie

Arrtharuk pracoval jako pilot přepravní lodi a jeho šéfem byl jistý Gromba Hutt. Gromba bral Arrtharuka jako svého nadějného loajálního zaměstnance, kterého hodlal brzy využít v největší chybě svého života.
Gromba byl bohatý obchodník, huttský lord, a pokud může mít takový Hutt nejbližšího přítele, obchodního partnera, byl jím Anarad Hutt. Ti dva se respektovali a krom občasných “přátelských” potyček proti sobě nijak nezasahovali, dokonce se vzájemně zvali na své večírky a těchto pozvánek si velice cenili.
Naneštěstí se nechal Gromba zlákat návrhy pobočníků k rychlému a velkému přivýdělku. Anarad se roku 126 BBY stal čerstvým rodičem svého jediného potomka, který dostal jméno Anurak a měl hrát hlavní roli. Gromba chtěl Anuraka unést a jako výkupné žádat část Anaradových obchodních regionů. Praktika, která nebyla mezi Hutty ničím výjimečným, a pokud by měli opačné role, Anarad by jistě přemýšlel o něčem podobném.
Gromba oslovil s úkolem unést a udržet v bezpečí Anuraka právě svého loajálního pilota Arrtharuka a nabídl mu královskou odměnu. Arrtahurk by nad ničím takovým normálně nepřemýšlel, ale smůla tomu tak chtěla, že se zamiloval do Naraasirry, dívky z váženého klanu Malrys. Naraasirra opětovala jeho city, ale její otec považoval Arrtharuka za chudého a nepřál jejich lásce. Potřeboval se chopit příležitosti, kterou Gromba nabízel (mělo jít vlastně o to vzít Anuraka na výlet a pohlídat ho), a protože v takové záležitosti důvěřoval pouze Georrgovi, nabídl mu partnerství.
Georrggekes na tom byl stejně. Byl zamilovaný do Leenncaany, dvojčete Naraasirry, a byl na tom ještě hůře než Arrtharuk. Bez kreditů, které by investoval do své vlastní živnosti, neměl šanci si ji nikdy vzít. Neváhal a přijal Arrtharukovu nabídku.
Únos v roce 122 BBY proběhl bez toho, aby kdokoliv přišel k těžší úhoně, a vše šlo podle plánu. V průběhu čekání na výkupné se ale něco pokazilo a Anurak zemřel. Tragédie, která se neměla v žádném případě stát. Gromba si uvědomil šílenost a zbytečnost jeho plánu, ale už bylo pozdě. Anaradův potomek byl mrtvý. Zoufalý otec proklel Grombu i chlupáče, kteří u smrti jeho syna byli, a i všechny jejich potomky. Pomatený žalem slíbil pomstu. Gromba litoval toho, co se stalo, ale věděl, že není nic, čím by to mohl napravit. Vyplatil Arrtharukovi a Georrggekesovi slíbenou odměnu a více už o tom nikdy nemluvili.
Arrtharuk si za vydělané peníze založil přepravní společnost a malé opravářské doky, které se brzy rozrostly, a i díky svým obchodním úspěchům velice zbohatl. Vztah s Grombou se ještě posílil a stali se doživotními přáteli.
Georrg si postavil dílnu, ve které začal vyrábět dřevěné lodě na zakázku, a brzy měl tolik objednávek, že měl práci na několik let dopředu. Leenncaanin otec už jej nemohl ignorovat.
O pár let později si jak Arrtharuk, tak Georrg vzali své vyvolené a založili rodiny. Anarad ale nikdy nezapomněl a jednoho dne hodlal naplnit svou pomstu.
O dalších několik let později Arrtharuk překazil pokus o zabití Gromby a za odměnu dostal tajemný medailon.
V roce 111 BBY se mu narodil prvorozený syn, kterému dal jméno Wyrrgullhuk a do kolébky medailon od Gromby.
V roce 101 BBY vzal Wyrrgyho poprvé na obchodní cestu s sebou.
V roce 107 BBY se mu narodil druhý syn, Salltryn.
V roce 99 BBY se mu narodil třetí syn, Kanrryuh.
V roce 94 BBY se mu narodila dcera, Lauwlyamurry.
V roce 89 BBY při narozeninové oslavě synovce byl zabit jak Georgg, tak jeho manželka. Arrtharuka byl šílený žalem a požadoval pro synovce, který je zabil, smrt. Když pak uprchl s pomocí Arrtharukových dětí, zlost si vybil na Salltrynovi, který na tom nesl svůj podíl viny.
V roce 75 BBY se málem popral se synovcem, který se objevil v Tyrvrarru a který následně unesl ochrnutého Wyrrgyho. Nechal na něj vypsat galaktický zatykač.
V roce 71 BBY se oba chlupáči vrátili, Wyrrgy uzdravený. Arrtharuk se kopl do zadku a pokusil se udobřit se synovcem, ale ten ho odmítl a odešel do Země stínů.
V roce 69 BBY vyhnal Salltryna.
V roce 68 BBY byl Tyrvrarr napaden otrokáři. Arrtharuk byl zajat a celou vesnici nakonec zachránili Demonbacca se Salltrynem. Arrtharuk se snažil opět usmířit, nyní s lepším výsledkem, ale i tak oba mladí chlupáči odešli.
V roce 55 BBY se rozhádal s dcerou, kterou chtěl provdat proti její vůli, a ta utekla z Kashyyyku.
V roce 43 BBY se kvůli nepovedenému obchodu velice pohádal s Wyrrgym a přestali spolu mluvit.
V roce 39 BBY Arrtharuk zemřel. Věřilo se, že šlo o přirozenou smrt, ale Salltryn zjistil, že byl otráven, a začal pátrat po jeho vrahovi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License