Arrtharuk

Arrtharuk byl černý Wookiee z Kashyyyku, obchodník, přepravce a zakladatel společnosti Arrarat. Uměl být zábavný a společenský, měl spoustu přátel a obchodní partneři s ním rádi jednali, ale doma byl despotický a svým jednáním postupně ztratil všechny ze svých dětí. Jeho nejlepším přítelem byl Georrggekes.

Rodina

Manželka Naraasirra z rodu Malrys, synové Wyrrgrhulrgkur, Salltryn, Kanrryuh a dcera Lauwlyamurry.
Z manželčiny strany tchán Jorrseffar, tchyně Mennopaauza a švagrová Leenncaana.
Od Wyrrgyho snacha Harrysha a vnuk Seburbachacharr.
Od Kanrryuha snacha Hanna a vnuk Figarro.

Historie

Arrtharuk se narodil roku 336 BBY v Brrrně, a to jako úplně první přírůstek do tamní komunity. Odmala si přál být diplomatem u Kakulomety a chodil i na tréninky, ale otec po něm chtěl dělat poctivou práci, a tak místo intenzivního hraní fotbalu sbíral rašelinu a kakulohu, což byla jediná další forma obživy, která se v Brrrně dala provozovat. Chvíli kakulohu zkoušel i recyklovat, ale vysloužilo mu to jen přezdívku hovnocuc, tak toho po sto letech nechal. Už tou dobou ale snil o lepším životě a navštěvování vzdálených světů. Otec to moc nechápal, ale Arrtharuk byl umíněný, a tak na černém trhu prodal část svých jater jako štěp pro Kawakara a mohl si dovolit studium ve Rwookrrorro.
Nastoupil na něj roku 150 BBY, pilně se učil, plnil domácí úkoly a regeneroval játra. Až od roku 147 BBY se jako mazák s možností opět metabolizovat alkohol začal trochu bavit, poznával okolí a navštívil i Tyrvrarr, kde se mu zalíbila hospoda Hrbatý hrozen a v ní Tyrvrarrák. Při popíjení se seznámil a spřátelil s tamním rodákem Georrggekesem a ti dva se brzy stali nejlepšími přáteli. Díky častým návštěvám rumového města se Arrtharuk zakoukal do Naraasirry a umanul si, že jednou bude jeho.
Když v roce 145 BBY dostal svou pilotní licenci, koupil ve slevě loď White Fang a začal makat. Věděl, že aby si mohl vzít svou milovanou, musí získat peníze a prestiž, aby nepochodil stejně jako Georrgg s Naraasiřinou sestrou, dvojčetem Leenncaanou. Začal vozit zboží po galaxii, pořídil si droida D-9 a dbal o to, aby se velkým obloukem vyhnul všem nezákonným kšeftům, které by mu mohly nenávratně poškodit pověst. Z prvního velkého výdělku dal půlku otci, aby mu dokázal, že měl pravdu, zpřetrhal všechny vazby na rodnou vesnici a již nikdy o ní ani nepromluvil.
V roce 125 BBY byl nouzí přinucen vzít jeden morálně lehce našedlý kontrakt, kdy pašoval potraviny na svět pod blokádou Obchodní federace. Cestou na planetu se přimotal k pokusu o atentát na Hutta Grombu z Hallomarru a překazil ho. Gromba mu byl od té doby nesmírně vděčný, dohodil mu pár obchodů, zahrnul ho přízní a ti dva se stali přáteli.
I proto Arrtharukovi záhy nabídl účast v jednoduché a velmi výnosné operaci, kdy plánoval unést dítě svého obchodního rivala Anarada a požadovat za něj výkupné. Arrtharuk to však rezolutně odmítl a doporučil místo sebe svého nejlepšího přítele, který potřeboval peníze.
Únos v roce 123 BBY proběhl bez toho, aby kdokoliv přišel k těžší újmě, ale následně došlo k tragédii, kdy malý Hutt zemřel. Žalem zničený otec pak proklel nejen Georrga, ale i všechny jeho příbuzné, potomky a přátele, a slíbil jim pomstu.
Arrtharuk mezitím pro Grombu nerušeně plnil jiné, legální zakázky a za vydělané peníze si v roce 120 BBY založil přepravní společnost Arrarat. Pronajal dva vedle sebe stojící hangáry v opravářských docích hlavního města, najal Brrazku s manželem a krom opravářských a servisních služeb začal inzerovat i přepravu osob či zboží. Doky se brzy rozrostly, firma taky a Arrtharuk se stal váženým občanem města. Také od Hutta dostal amulet, který měl věnovat svému prvorozenému. Arrtharukův vztah s Grombou se ještě posílil a stali se doživotními přáteli. Díky svým obchodním úspěchům v Huttském prostoru Arrtharuk velice zbohatl, ale i nadále odmítal nezákonné akce a velmi ostře ze svého domu vyprovodil posla dona Morrelo, který za ním přišel s nabídkou, o které si myslel, že se neodmítá. Roku 118 BBY si vzal svou vyvolenou Naraasirru, nicméně ani pak netrávil moc času doma a hodně cestoval za prací.
V roce 111 BBY se mu i přesto narodil prvorozený syn, kterému dal jméno Wyrrgullhuk a do kolébky medailon od Gromby. Kvůli humbuku spojenému s rituálem pojmenování však Naraasirra později rozhodla, že bydlet budou v jejím rodném Tyrvrarru, kde byl výrazně větší klid, a Arrtharuk s jejím názorem poprvé a naposledy souhlasil, protože ostatně neměl být ani nadále moc často doma.
Roku 107 BBY se stal otcem podruhé, když si jeho žena odskočila na Kwookrrr a porodila tam Salltryna. Arrtharuk ho poprvé viděl až po jejich návratu na Kashyyyk a oba chlapce pak vychovával možná až příliš pevnou rukou, když byl tedy výjimečně doma. Wyrrgyho pak od roku 101 BBY bral i na obchodní jednání a začal z něj cvičit svého zástupce, nicméně byl to přísný učitel a jejich vztah byl velmi ovlivněn Arrtharukovou dominantní povahou.
V roce 99 BBY se mu narodil třetí syn, Kanrryuh, a v roce 94 BBY dcera Lauwlyamurry. Kanryho poprvé viděl až po dvou měsících, když se konečně i s Wyrrgym vrátil z obchodní cesty, a ani jednomu z mláďat se pak příliš nevěnoval, protože měl na starosti důležitější věci. Obě mladší děti se na jeho návraty zpočátku těšily, ale postupně se mu víc a víc odcizovaly a manželka na tom nebyla o moc lépe.
Roku 89 BBY byl při narozeninové oslavě synovce zabit jak Georgg, tak jeho manželka a jejich nenarozené dítě. Arrtharuk byl šílený žalem a požadoval pro synovce, který je zabil, smrt. Když pak s pomocí jeho vlastních dětí uprchl, zlost si vybil na Salltrynovi, bez jehož koláčků by k ničemu nedošlo, a přinutil ho začít pracovat pro rodinnou firmu.
Roku 87 BBY byl Wyrrgy zajat piráty skupiny Rudí raubíři a prodán do otroctví, což Arrtharuk těžce nesl a začal až nezdravě pracovat. Jeho povinnosti hodil na Salltryna, který se jich ujal se ctí i umem, a doufal, že svého prvorozeného ještě někdy uvidí. O tři roky později se mu přání splnilo, Wyrrgy opět zaujal pozici preferovaného syna a na Salltrynovy předchozí zásluhy nebyl vůbec brán zřetel. Wyrrgy však začal obchody kazit a po zpackání několika relativně důležitých mu Arrtharuk nabídl, jestli nechce radši jít studovat leteckou akademii na Corellii, kde nenadělá tolik škod. Wyrrgy přijal a Arrtharuk se Salltrynem ztrátu rychle vykompenzovali.
V roce 75 BBY se Wyrrgy vrátil z akademie s hodností vesmírného kapitána a červeným diplomem pro nejlepšího absolventa z ročníku a sebejistě na sebe přebral spoustu povinností, které do té doby náležely Arrtharukovi. Ještě v témže roce byl však sestřelen nad Yaga Minor, ochrnul a Arrtharukovi se všechno vrátilo. Nad stavem svého syna ve skrytu duše truchlil, ale navenek vše maskoval znásobením zápalu do práce a stal se diagnostikovatelným workholikem.
V roce 75 BBY se málem popral se synovcem, který se objevil v Tyrvrarru a který následně v jeho lodi a bez jeho svolení odvezl Wyrrgyho neznámo kam. Okamžitě na něj nechal vypsat galaktický zatykač, ale stejně je celé roky neviděl. Aby toho nebylo málo, utekl od něj i nejmladší syn, který měl toho řvaní dost a radši nastoupil na mysliveckou školu. Arrtharuk tedy na Wyrrgyho místo dosadil Salltryna a snažil se další prací zapomenout na zradu zbytku rodiny.
V roce 71 BBY se oba hledaní sami od sebe vrátili, Wyrrgy uzdravený. Arrtharuk se pokusil udobřit se synovcem, ale ten ho odmítl a odešel do Země stínů. Vrátil tedy alespoň Wyrrgymu jeho původní post, čímž Salltryna opět upozadil. Kanryho už nevídal ani o svátcích, se ženou přestali manželsky žít a dcera se mu vyhýbala, jak jen to šlo.
Roku 69 BBY přišel Arrtharuk kvůli Wyrrgyho nedbalosti o Vilného tacha a nemalou sumu peněz, což dal prvorozenému náležitě sežrat. Nečekaně se ho však zastal Salltryn, což Arrtharuka popudilo natolik, že svůj hněv stočil i na něj a přiměl ho k odchodu do Země stínů.
O pouhý rok později byl Tyrvrarr napaden otrokáři. Arrtharuk byl zajat a celou vesnici nakonec zachránili Demonbacca se Salltrynem. Arrtharuk se s nimi opět snažil usmířit, nyní s lepším výsledkem, ale i tak oba mladí chlupáči odešli.
V roce 55 BBY se definitivně rozhádal i s dcerou, kterou chtěl proti její vůli výhodně provdat za syna vlivného správce největšího přístavu na Kwookrrru a která kvůli tomu utekla z domova a později i z planety. Doma už se neukazoval prakticky vůbec, veškerý čas trávil na služebních cestách a spokojeně sledoval, jak se s Grombou přátelí i Wyrrgy. Podstatně méně spokojený byl s jeho pracovní morálkou, protože si často zaletěl někam zablbnout s kamarády, a přímo zuřil, když se dozvěděl, že si našel holku z Brrrna, protože pro něj měl tajně vyhlédnutou Atormentadu, princeznu z rodu Cherwooků, z jejíhož otce už dokonce vypáčil věno. V následujících měsících tak dělal vše pro to, aby se ti dva rozešli, neboť odmítal cokoliv vracet.
V roce 43 BBY jeho spory s Wyrrgym vyvrcholily hádkou nad nepovedeným obchodem a přestali spolu mluvit, čímž přišel i o své poslední dítě. Často pak přemýšlel, kde udělal chybu, ale omlouvat se již nehodlal, jen preventivně sepsal závěť.
V roce 39 BBY byl pozván na obchodní večírek na Nal Hutta. Tam mu sympatický Skakoan v přátelském duchu nabídl trochu exotického moku k ochutnání, on tak s chutí učinil a pokračoval ve vyjednávání nových obchodů. Netušil, že jeho dny jsou sečteny, protože se stal cílem úkladné vraždy! Po návratu domů se jeho zdravotní stav rychle zhoršil a během několika dní zemřel, oficiálně na selhání ledvin.
Na pohřbu se sešli všichni jeho žijící příbuzní včetně dětí, jen Demonbacca chyběl.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License