Arrowacca

Arrowacca byla prostá Wookiee z Kashyyyku, první obyvatelka planety, které se povedlo navázat kontakt s rasou Trandoshanů.

Historie

Narodila se roku 5149 BBY v Kachirhu, její matka zemřela při porodu a otec ji odmalička vedl k zájmu o vesmír. Studovala hvězdy, stavěla dalekohledy a pomáhala mu s výpočty, čímž se i z ní rychle stávala schopná vědkyně, která se nebála diskutovat ani s vyhlášenými kapacitami ve svém oboru. Když Bacca roku 5106 BBY našel v Zemi stínů důkaz, že Wookiové nejsou ve vesmíru sami, spustil její otec projekt na navázání kontaktu s vnějším vesmírem a s pomocí nemalých dotací od města začal stavět soustavu velkých satelitních talířů. Jejich dokončení se nedočkal, protože náhle zemřel, ale Arrowacca v jeho záměru i přes námitky některých starších obyvatel města pokračovala a její úsilí bylo po zásluze odměněno. Pouhé dva roky po zahájení stavby satelitů zachytila signál přímo ze soustavy Kashyyyk a navázala díky němu kontakt s jednou stanicí amatérského rádia na Trandoshe. Byla z toho velká sláva, ač si dvě rasy zpočátku vůbec nerozuměly, ale Arrowacca věřila v zářnou budoucnost, vzala si svého dlouholetého kolegu a sledovala, jak Wookiové z města souběžně s překládáním syčení z vysílačky staví lodě, aby se mohli k ještěrkám podívat.
Ač se výpravy chtěla zúčastnit osobně, pro počínající těhotenství jí to nebylo dovoleno a pověřencem pro navázání prvního kontaktu se stal Savanucca z kapitolu. Během prvního osobního kontaktu v roce 5102 BBY však došlo k velkému nedorozumění, kdy Trandoshané nabídli velvyslanci jako občerstvení víno, a celá operace tak rozhodně neskončila podle jejích představ. V následujících letech se snažila oběma stranám vysvětlit, že je v jejich zájmu mír, ale protože tou dobou už s Kashyyykem navázaly kontakt i rasy jiné, co víno nepily, nepadlo to na úrodnou půdu.
Zemřela v roce 4895 BBY na sešlost věkem, její pokrevní linie pak sahala až k Jowkabukk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License