Armogaz

Armogaz bylo hlavní město planety Vicik. Potýkalo se s pravidelnými přemnoženími kotaček a tamní týden měl jenom čtyři dny.

Historie

Město bylo založeno roku 4306 BBY jako první na planetě a jeho následný rozvoj živila hlavně těžba a zpracování helia-3 z blízkých plynných obrů. Protože místní samospráva byla poměrně vyhlášená svým skepticismem vůči Republice, postupně se tam stahovali i další její odpůrci a několikrát byla na stole i možnost vystoupení. K té však došlo až na začátku války klonů, načež se do města uchýlilo několik zástupců Konfederace nezávislých systémů. Ačkoliv bylo město cílem rychlé republikové ofenzivy, dobýt se ho nepodařilo a záhy z něj planetě vládl guvernér Go'tlak.
V roce 21 BBY tam při pátrání po Chlouppkovi zavítali Jessica Karnis a Simbacca. Ti zachránili guvernérova syna z hořícího domu, ale dlouho se tam nezdrželi a museli prchnout. Stejně jako celá planeta, i město zůstalo až do konce války na straně Konfederace.
S novým režimem musel Vicik platit válečné reparace, což v Armogazu i dalších městech způsobilo brutální hospodářskou krizi. Hladomor byl zažehnán díky kotačkám, město však nadále bojovalo s tristní chudobou obyvatelstva. Působili tam Babouci, Go'tlakem založená buňka odporu, kteří díky krizi neměli nouzi o nové členy. Město tak bylo pro imperiály nebezpečným slumem s nulovou hodnotou a nechávali ho relativně na pokoji.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License