Arkanis

Arkanis byl sektor ve Vnějším okraji. Vedla jím nejdůležitější hyperprostorová cesta celého okraje, 75 000 světelných let dlouhá Trielluská obchodní trasa, která spojovala Huttský prostor s Corelliánským tahem. Nacházela se v něm mlhovina Rukklinův náhrdelník.
Republika tam nikdy neměla příliš velký vliv.

Soustavy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License