Appachi

Appachi byl bohatý rod převážně šedých Wookiů z Kashyyyku. Pro své bohatství byl trnem v oku Kommanchům i Lotrrandům, kteří je považovali za své úhlavní nepřátele. V erbu měl list kashyyyckého chmele, což byl odkaz na fakt, že velká část jejich příjmů pramenila z vývozu kashyyyckého piva.

Historie

Rod vznikl až po epidemii neštorrovic v roce 4555 BBY, ale díky podpoře vládnoucích Cherwooků a ekonomickému důvtipu se z něj záhy stal jeden z důležitějších rodů, u jehož základu nestál žádný z legendárních králů. Ač to byl čistě městský rod, pocházeli jeho členové většinou ze západního království, z území Šošonů, a za praotce rodu tak byl většinou považován Manitoo.
Roku 3533 BBY dostali od vládnoucího náčelníka právo založit pivovar, který v následujících stoletích opečovávali, modernizovali a rozšiřovali. Zisky z prodeje kvalitního piva je pak rychle posunuly mezi nejbohatší obyvatele Kashyyyku, ale vládnout se jim nechtělo a ochotně to přenechávali jiným, které mohli v případě potřeby uplatit.
V roce 1461 BBY pomohli Cherwookům zmařit Marrxovu revoluci a dostali právo založit Kepitenochan, kde od té doby sídlili a kam později i přesunuli pivovar.
V roce 107 BBY vyslali zástupci rodu své lidi na nově objevenou planetu Rapaluza II, aby prozkoumali možnosti využití tamního vodního chmele. Expedice pak na planetě zůstala i poté, co odlétly všechny ostatní kromě jedné, financované společností Taris Urquell, která se chmelem pokoušela ochutit konkurenční pivo z Tarisu. V roce 106 BBY přerostlo soupeření o chmel v otevřenou válku a Appachové vynaložili značné úsilí, aby do boje kromě žoldáků zatáhli i příslušníky kashyyyckých zvláštních jednotek. Konflikt však přesto skončil nerozhodně zásahem Republiky, rod si směl ponechat jen jednu malou výzkumnou stanici na severním pólu a provozoval ji ještě dalších téměř osmdesát let, ačkoliv z toho pro společnost neplynuly žádné benefity.

Centrální linie

Wookiové z hlavní linie, která sídlila nejprve v hlavním městě a později v Kepitenochanu a která se starala o pivovar. Mistrně využívala svého spojenectví s Cherwooky, které bylo výhodné oboustranně, a často díky tomu měli i nějakého toho zástupce mezi poradci kashyyyckého senátora.
Tato linie byla po nástupu Impéria prakticky zničena spolu s Kepitenochanem, poslední dědic rodu vedl jednu z buněk planetárního odboje.

Členové

Vedlejší linie

V dějinách rodu došlo k několika incidentům, kdy byli nekonformní členové vyhnáni, aby nedělali zbytku rodiny ostudu. Ačkoliv se po většině slehla zem, některé to srovnalo, venku se prosadili a zpětně byli omilostněni a do rodokmenu znovu začleněni.
Nejznámějším případem bylo vyhnání Klekipetrova dědečka do Okikuti za to, že užíral slad a znehodnotil tím několik várek exportního piva. V Okikuti se měl relativně dobře, začal tam podnikat se dřevem a opět si zasloužil své místo v rodových kronikách, přičemž jeho potomkové pak pronikli do dalších měst a vesnic včetně Tunnatutikanu a Karrambaculleku. Tito potomkové pak sice s původním rodem příliš aktivně nespolupracovali, ale KOPR je mezi ně řadil zcela bez námitek.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License