Anurak the Hutt

Anurak byl Hutt, potomek Anarada.
Narodil se roku 126 BBY, ale neměl štěstí radovat se ze života moc dlouho. Obchodní partner a rival jeho otce naplánoval Anurakův únos, aby z Anarada vytřískal nějaké výhodné kontrakty, což byla u Huttů běžná praxe.
Malé Huttě unesli dva Wookiové, Georrggekes a Arrtharuk. Z neznámých důvodů však roku 122 BBY během svého zajetí zemřel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License