Antto

Antto byl Toydarian z Toydarie, strážný v královském paláci.

Historie

Narodil se v roce 65 BBY, s obtížemi vystudoval základní školu a v dospělosti pracoval jako strážce vládnoucího monarchy. Neměl ženu ani děti, sloužil své planetě a byl na to zdravě hrdý.
V roce 36 BBY byl přidělen jako osobní stráž tehdy desetiletého prince Shlokkiho, který mu později významně změnil život. Navzdory velkému věkovému rozdílu se totiž v následujících letech velmi spřátelili, stali se zdravým jádrem bandy buřičů a prováděli po paláci i v jeho okolí nejrůznější alotria. Ačkoliv mladý šlechtic nějakou dobu toužil zejména po vládě, Antto mu k narozeninám dával spíš víno než hlavu jeho otce na stříbrném podnose1 a i později ho všemožně odrazoval od intrik a násilných akcí, kterých by mohl litovat.
Když pak Shlokki během války klonů skutečně usedl na trůn, Antto mu dál věrně sloužil, ale s bohémstvím byl konec. Skupinka se postupně rozpadla, jak na jednotlivé členy dopadala zodpovědnost a dospělost, a on, ač byl nejstarší, v ní zůstal jako poslední. V roce 3 BBY odešel do zaslouženého důchodu a většinu času trávil v Létajícím žezle, kde popíjel toydarianské pivo, nostalgicky vzpomínal na zlatou éru svého života2 a pomalu splácel škody, které tam v minulosti při blbnutí napáchal.3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License