Antto

Antto byl Toydarian z Toydarie, strážný v královském paláci a nejlepší přítel korunního prince a později krále Shlokkiho. K narozeninám mu dával víno, ačkoliv mladý šlechtic nějakou dobu toužil zejména po vládě1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License